DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tipografi 2 GRA   216 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Derviş İlker GÜL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AŞKIN ŞEN GÖK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile, görsel iletişimin ana öğelerinden biri olan yazının, harf üsluplarının, harfin karakteristik özelliklerinin, yazı stillerinin öğrenciye tanıtılması amaçlanır.
Dersin İçeriği
Tipografinin temelleri ve ilkeleri, araçları ve tekniklerinin uygulamalı projelerle tanıtılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tipografi ile harf üsluplarını tanır.
2) Tipografik tasarımlarını harfin karakteristik özelliklerine göre şekillendirir.
3) Tasarımın amacına uygun yazı stillerini seçer.
4) Tipografinin uygulandığı her alana yönelik uygulama yapabilir.
5) Teknolojik gelişmeleri izleyen özgün ve yaratıcı tipografik tasarımlar sunabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı ve notlandırma sistemi hakkında bilginin Verilmesi. Araştırma Soru-Cevap
Gösteri
2 Proje - 1. Bir şehir kimliği için tipografik amblem ve logotype tasarımı, örnek inceleme. Araştırma Soru-Cevap
Gösteri
3 Proje - 1. Tipografik amblem ve logotype tasarımları için yapılan eskiz çalışmalarının değerlendirilmesi. Eskiz Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
4 Proje - 1. Yapılan çalışmaların dijital ortamda uygulanması Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
5 Proje - 1. Yapılan çalışmaların dijital ortamda uygulanması Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
6 Proje - 1in sonuçlandırılması ve sergileme Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
7 Proje - 2. Seçilen şehir kimliğinin Lansmanı için etkinlik afişi, broşür, bilboard ve basın ilanı ürünlerinden ikisine tipografik duyuru tasarımı Tasarım Çalışmaları Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara sınav Sunum Paftaları Hazırlama Tartışma
Gösterip Yaptırma
9 Proje - 2. Tipografik duyuru tasarımı için yapılan eskiz çalışmalarının değerlendirilmesi. Tasarım Çalışmaları Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
10 Proje- 2. Tipografik duyuru tasarımı için yapılan çalışmaların dijital ortama geçirilmesi. Tasarım Çalışmaları Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
11 Proje - 2. Tipografik duyuru tasarımı için yapılan eskiz çalışmalarının değerlendirilmesi. Tasarım Çalışmaları Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
12 Proje - 3. Şehir Kimliği için ritm, leke, denge, kompozisyon, renk değerlerleri gözetilerek yapılan görsel kullanımlı tipografik basın ilanı çalışması. Eskiz Çalışmaları Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
13 Proje - 3. Basın ilanı için eskiz çalışması Tasarım Çalışmaları Tartışma
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
14 Proje - 3. Basın ilanı için eskiz çalışmalarının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Tartışma
Problem Çözme
15 Proje - 3. Basın ilanı için eskiz çalışmalarının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Tartışma
Problem Çözme
16-17 Proje - 3ün sonuçlandırılması Sunum Paftaları Hazırlama Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar