DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Desen 4 GRA   220 4 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TİRE
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SONER TİRE1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SONER TİRE1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Desenin ne olduğunu, değerini, sanat ve tasarım süreçlerinde ne amaçla kullanıldığını ve desen üretim tekniklerini, fikir geliştirme ve uygulama süreci ile beraber öğrenmek.
Dersin İçeriği
Sanat ve tasarım çalışmalarının alt yapısını oluşturan desen üretiminin önemine dikkat çekerek el becerisi yaratıcılık ve görsel algıyı zorlayarak geliştirmek için tasarlanmış seminerler ve atölye çalışmaları .

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tasarımda sanatsal üretimde desenin önemini kavraması, deneysellik duyarlılığı kazanması
2) Çeşitli desen tekniklerini temel düzeyde uygulamayı öğrenmesi
3) Özgün fikir üretimi, hayal gücü geliştirme çalışmalarının önemini kavraması
4) Temel yaratıcı fikri ve projeleri hayata geçirirken desenin ilk adım olduğunu fark etmesi
5) Yaratıcı desen ve hayalden desen tekniklerinde çalışmalar yapması
6) Desen üzerinden gözlem gücünü geliştirmeyi öğrenmesi
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tasarımda gerçeklik ve imge sorunsalının çizimlerle irdelenmesi Araştırma Anlatım
2 Yüzey: Boş - dolu kavramları Yüzey: Açık - Koyu kavramları Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Doku çalışması (doğal doku) Doku çalışması (yapay doku) Eskiz Çalışmaları Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 İmgesel tasarımda çizimsel çözümlemeler. Tasarım Çalışmaları Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Portre çizimleri (çizgisel etüd) Eskiz Çalışmaları Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Otoportre çizimleri (lekesel etüd-valör) Eskiz Çalışmaları Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Otoportre çizimleri (lekesel etüd-valör) Eskiz Çalışmaları Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Değerlendirme Sunum Paftaları Hazırlama Proje / Tasarım
9 Figür, canlı model (akademik) Eskiz Çalışmaları Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Figür, canlı model (kaligrafik) Eskiz Çalışmaları Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Figür, canlı model (Deformasyon) Eskiz Çalışmaları Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Figür, canlı model (Metamorfoz) Eskiz Çalışmaları Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Röprodüksiyon inceleme desen açısından Yapıt analizi Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Röprodüksiyon inceleme desen açısından Yapıt analizi Eskiz Çalışmaları Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Yapıtların desen açısından yeniden yorumlanması Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Sınavı Sunum Paftaları Hazırlama Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar