DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matbaa Stajı * GRA   307 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Derviş İlker GÜL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DERVİŞ İLKER GÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Masaüstü yayımcılıkta temel oluşturacak bilgiler ve matbaacılığın tasarımla ilişkisi.
Dersin İçeriği
Tüm program disiplinlerini kapsayacak biçimde, her hafta ilgili öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerince yönetilir

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Staj hakkında genel bilgilerin verilmesi Anlatım, soru ve yanıt, gözlem, Uygulama, Alıştırma.
2 Matbaaya gidilmesi birimlerin tanıtılması Anlatım, soru ve yanıt, gözlem, Uygulama, Alıştırma.
3 Repro montaj bölümünde çalışmalar Anlatım, soru ve yanıt, gözlem, Uygulama, Alıştırma.
4 Repro montaj bölümünde çalışmalar Anlatım, soru ve yanıt, gözlem, Uygulama, Alıştırma.
5 Repro montaj bölümünde çalışmalar Anlatım, soru ve yanıt, gözlem, Uygulama, Alıştırma.
6 Kalıphane bölümünde çalışmalar Anlatım, soru ve yanıt, gözlem, Uygulama, Alıştırma.
7 Kalıphane bölümünde çalışmalar Anlatım, soru ve yanıt, gözlem, Uygulama, Alıştırma.
8 Ara Teslim: Bilgi, belge değerlendirme. Anlatım, soru ve yanıt, gözlem, Uygulama, Alıştırma.
9 Baskı bölümünde çalışmalar Anlatım, soru ve yanıt, gözlem, Uygulama, Alıştırma.
10 Baskı bölümünde çalışmalar Anlatım, soru ve yanıt, gözlem, Uygulama, Alıştırma.
11 Baskı bölümünde çalışmalar Anlatım, soru ve yanıt, gözlem, Uygulama, Alıştırma.
12 Baskı bölümünde çalışmalar Anlatım, soru ve yanıt, gözlem, Uygulama, Alıştırma.
13 Mücellithane bölümünde çalışmalar Anlatım, soru ve yanıt, gözlem, Uygulama, Alıştırma.
14 Mücellithane bölümünde çalışmalar Anlatım, soru ve yanıt, gözlem, Uygulama, Alıştırma.
15 Mücellithane bölümünde çalışmalar Anlatım, soru ve yanıt, gözlem, Uygulama, Alıştırma.
16-17 Final Sınavı: Stajın genel değerlendirilmesi Anlatım, soru ve yanıt, gözlem, Uygulama, Alıştırma.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar