DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ajans Stajı * GRA   308 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Derviş İlker GÜL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DERVİŞ İLKER GÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Grafik Tasarımın içinde bulunduğu alanları ve bir tasarımı grafik ürüne dönüştürme süreçlerini öğretmek, konu ile ilgili bilgi ve deneyimleri geliştirmek. Dönem boyunca edinilen bilgilerin kalıcı ve güncel olabilmesini sağlamak ve uygulamalar yapmak.
Dersin İçeriği
Grafik Tasarım Alanları ve Mecralar, Tasarım Stratejisi ve Yapı Geliştirme, Grafik Ürün Yaratım Süreçleri ve Uygulanabilirlik, Teklif hazırlama ve Sunum, Müşteri ilişkileri ve Pazarlama, Hedef kitle analizleri, Geri Dönüşüm ve Süreklilik

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Grafik Tasarım Alanları ve Mecralar Örnek Uygulama Araştırma
2 Tasarım Stratejisi ve Yapı Geliştirme Araştırma
3 Reklam Ajansı işleyişi ve Süreçleri (ziyaret) Eskiz Çalışmaları
4 Proje Yönetimi ve İş Kalitesi Araştırma
5 Teklif Hazırlama ve Sunum Tasarım Çalışmaları
6 Medyada Deneyimli İsimlerle Söyleşi Tasarım Çalışmaları
7 Müşteri ilişkileri ve Pazarlama Tasarım Çalışmaları
8 Ara Teslim: Bilgi, Belge Değerlendirme. Hazırlık
9 Deneyimli İsimlerle Söyleşi Araştırma
10 Uygulama Projesi Araştırma
11 Uygulama Projesi Tasarım Çalışmaları
12 Bireysel ve Takım Çalışmaları Tasarım Çalışmaları
13 Bireysel ve Takım Çalışmaları Tasarım Çalışmaları
14 Bireysel ve Takım Çalışmaları Tasarım Çalışmaları
15 Sunuş / Proje Degerlendirilmesi Tasarım Çalışmaları
16-17 Final sınavı: Proje Teslimi Sunum Hazırlıkları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar