DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grafik Tasarım 3 GRA   309 5 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Metin AYGÜN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.METİN AYGÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğru medyum için doğru yaklaşımı belirlemek; görsel iletişim tasarımında imajın gücün kavramak ve doğru kullanmak; tasarımda ve mesajı iletmede sürdürülebilirliği sağlamak.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini, sosyal/kültürel etkinlik için görsel kimlik tasarımı, afiş ve pano tasarımı konuları oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal ve kültürel bir etkinlik için doğru tanıtım stratejisini ve yaklaşımını geliştirebilmesi
2) Belirli bir konsepti farklı tasarım ögelerine yayabilmesi
3) Bir düşünce, olgu, ürün ya da hizmet için görsel iletişim tasarımı adına yaratıcı ve doğru çözümler üretebilmesi
4) Yaratıcı üretim süreci içerisinde tasarım yönetimi becerileri edinmesi
5) Yaptığı tasarımı uygun araçlarla uygulama becerisini geliştirmesi
6) Yaratıcı tasarımlar yapmak için öznelliğini ve özgünlüğünü ortaya koyabilmesi
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, değerlendirme ölçütleri ve ders konuları hakkında bilgi verilmesi. Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma Anlatım
2 Proje - 1. Afiş tasarımları hakkında bilgi verilmesi, örnek gösterimi Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma Anlatım
Gösteri
3 Proje - 1. Afiş tasarımı için ön hazırlıklar. Eskiz Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
4 Proje - 1. Afiş tasarımı için eskiz çalışmaları. Eskiz Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
5 Proje - 1. Eskiz çalışmalarının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
6 Proje - 1. Eskiz çalışmalarının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
7 Proje - 1 sonuçlandırılması ve sunumu. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
8 Ara Değerlendirme Sunum Paftaları Hazırlama Beyin Fırtınası
9 Proje - 2. Bilboard tasarımları hakkında bilgi verilmesi, örnek gösterimi ve Bilboard tasarımı için ön hazırlıklar. Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma Anlatım
Gösteri
10 Proje - 2. Bilboard tasarımı için eskiz çalışmaları. Eskiz Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
11 Proje - 2. Eskiz çalışmalarının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
12 Proje - 2 sonuçlandırılması ve sunumu. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
13 Proje - 3. Basın ilanı tasarımı, kullanılan öğeler ve layout hakkında bilgi verilmesi, örneklerin incelenmesi Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
14 Proje - 3. Verilen konu üzerine tasarlanacak basın ilanı için tasarım çalışmaları. Tasarım Çalışmaları
15 Proje - 3 sonuçlandırılması ve sunumu. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
16-17 Final Sınavı Sunum Paftaları Hazırlama Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar