DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Reklam Grafiği * GRA   311 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Derviş İlker GÜL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DERVİŞ İLKER GÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Reklamcılığın temel kavramlarının tanıtılması, reklamcılıkta disiplin,araştırma ve yaratıcı düşünce ile kampanya planlaması ve uygulaması.
Dersin İçeriği
Reklamın tanımı ve türleri, ürün hizmet tanıtımları ve reklam kampanyaları hakkında bilgi verilmesi, öne çıkan yaratıcı reklam kampanyalarının ve tasarımcılarının tutumlarının incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve ders içeriğine dair bilgi verilmesi Örnek uygulama incelemesi
2 Reklamcılık ve önemi. Araştırma
3 Reklam: tanımı, türleri, amacı Araştırma
4 Reklam ortamları Araştırma
5 Ajans mantığı ile grup oluşturulması. Oluşturulan grupların anlatılan bilgiler doğrultusunda yaratıcı reklam kampanyaları için planlama hazırlıkları. Araştırma
6 Grupların kampanya üzerine beyin fırtınası ve araştırmalar yapmaları. Örnek çalışmalar üzerinden yaratıcılık yöntemlerini kullanarak fikir üretmeleri. Araştırma
7 Kampanya konuları ile ilgili benzer örneklerin incelenip, anlatılan bilgiler çerçevesinde değerlendirilmesi. Araştırma
8 Ara Teslim: Bilgi, Belge Değerdirme. Kaynak okuma
9 Proje 1. Kampanyalarına yönelik seçilen ürün bazında eskiz çalışmaları. Araştırma
10 Proje 1. Kampanyalarına yönelik seçilen ürün bazında eskiz çalışmaları. Tasarım çalışmaları
11 Proje 1. Seçilen eskizlerin uygulanması. Tasarım çalışmaları
12 Proje 1. Seçilen eskizlerin uygulanması. Tasarım çalışmaları
13 Proje 2. Bir başka tanıtım ürünü için araştırma ve fikir eskizleri Eskiz çalışmaları
14 Proje 2. Seçilen eskizlerin uygulanması. Tasarım Çalışmaları
15 Proje 2. Seçilen eskizlerin uygulanması. Tasarım Çalışmaları
16-17 Final: Projelerin sunumları ve değerlendirme. Sunum Hazırlıkları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar