DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yayın Grafiği * GRA   312 6 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Derviş İlker GÜL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DERVİŞ İLKER GÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yayın grafiği alanındaki temel kavramların ve uygulamaların tanımlandığı bu derste, güncel yayın teknolojileri, yeni ortamlar, teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişen yayın grafiği formları üzerinde çalışılmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini yayın tasarımının temelleri ve süreli yayın (bülten, dergi..) tasarımı oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders program hakkında bilgi Örnek Uygulama Araştırma
2 Grid egzersizi Araştırma
3 Görsel-Metin İlişkisi egzersizi Eskiz Çalışmaları
4 Proje 1: Süreli Yayın Tasarımı, ön hazırlıklar Araştırma
5 Proje 1-Layout eskizlerinin değerlendirilmesi Tasarım Çalışmaları
6 Proje 1-Süreli Yayın için Logo Tasarımı Tasarım Çalışmaları
7 Proje 1: Süreli Yayın için Kapak Tasarımı Tasarım Çalışmaları
8 Ara Teslim Sunum Paftaları Hazırlama
9 Proje 2: Süreli Yayın Tasarımı, Layout Araştırma
10 Proje 2-Layout eskizlerinin değerlendirilmesi Eskiz Çalışmaları
11 Proje 2-Layout eskizlerinin değerlendirilmesi Eskiz Çalışmaları
12 Proje 2: Sayfa Tasarımı Tasarım Çalışmaları
13 Proje 2: Sayfa Tasarımı Tasarım Çalışmaları
14 Proje 2: Sayfa Tasarımı Tasarım Çalışmaları
15 Proje 2: Sayfa Tasarımı - Kapak Tasarımı Tasarım Çalışmaları
16-17 Final sınavı: Proje Teslimi Sunum Hazırlıkları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar