DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İllüstrasyon 2 GRA   313 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aşkın ŞEN GÖK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AŞKIN ŞEN GÖK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye illüstrasyonun ne olduğu ve illüstrasyon alanları hakkında bilgi verilir. Amaç illüstrasyonun temellerinin kavratılması, manuel ve dijital yöntemlerin birleştirilerek biçim, doku, örüntü elde edilmesi ve bu elemanlarla illüstrasyonlar oluşturabilme becerisinin kazandırılmasıdır. Derste ayrıca kavramsal düşüncenin çizgi diline nasıl aktarılabileceği uygulama ve anlatımlarla öğrenciye aktarılır.
Dersin İçeriği
Teorik araştırma ve sunum çalışmaları. Malzemeyi tanıma ve çizim egzersizleri, araştırmalar. Sadece çizgi ve sınırlı renk elemanını kullanarak biçim ve illüstrasyonlar yaratma. Resimleme ve renk ilişkisi, Resimleme ve karakter tasarımı ilişkisi, Resimleme ve tipografi ilişkisinin öğrenilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dijital tabletin kullanımı ile ilgili deneyim sahibi olur.
2) Dijital renk yönetimini ve palet oluşturmayı öğrenir.
3) Dijital fırçaları oluşturmayı ve bu fırçalarla efektif biçimler, lekeler ve etkiler oluşturmayı öğrenir.
4) Resimleme ve tipografi kullanımı hakkında deneyim sahibi olur.
5) İllüstrasyonun alanları ve teknikleri hakkında genel olarak bilgi sahibi olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dijital İllüstrasyona Giriş dersinin içeriği (Tanımı, önemi, uygulama alanları), önemi, değerlendirme ölçütleri ve haftalık ders konuları hakkında bilgi Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Dijital illüstrasyonda kullanılan programlar ve donanımların tanıtılması Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Proje-1. Maskot Karakter tasarımı eskizleri Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Proje-1. Maskot Karakter tasarımı eskizleri Eskiz Çalışmaları Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Proje-1. Maskot Karakter tasarımı eskizlerinin dijital ortama aktarılarak çizim tableti ile renklendirme alıştırmaları Tasarım Çalışmaları Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Proje-1in sonuçlandırılması ve sunumu Tasarım Çalışmaları Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Proje-2. Farklı stil ve teknik araştırmaları ile portre eskizleri Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Değerlendirme Ara Değerlendirme Anlatım
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
9 Proje-2. Farklı stil ve teknik araştırmaları ile portre eskizlerinin dijital ortama aktarılması. Çizim tableti ile renklendirme alıştırmaları Tasarım Çalışmaları Anlatım
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
10 Proje-2. Farklı stil ve teknik araştırmaları ile portre eskizlerinin dijital ortama aktarılması. Çizim tableti ile renklendirme alıştırmaları Tasarım Çalışmaları Beyin Fırtınası
Problem Çözme
11 Proje-2nin sonuçlandırılması ve sunumu Tasarım Çalışmaları Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Proje-3. Duvar illüstrasyonları hakkında bilgi verme, örnek inceleme. Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
13 Proje-3. Duvar illüstrasyonları için eskiz çalışması. (Konu Serbest) Eskiz Çalışmaları Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
14 Proje-3. İllüstrasyonları fonboard ya da duvar yüzeyinde büyük boy uygulama. Tasarım Çalışmaları Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
15 Proje-3ün sonuçlandırılması ve sunumu Tasarım Çalışmaları Beyin Fırtınası
Problem Çözme
16-17 Final Sınavı Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar