DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grafik Tasarım 5 GRA   407 7 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Metin AYGÜN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.METİN AYGÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Önceki birikimlerden yararlanarak profesyonel alanlarda uygulanabilecek projelendirilmiş tasarımlar yapmak.
Dersin İçeriği
Lisans eğitimi sürecinde başarılmış olan derslerde grafik sanatı ve tasarımı konusunda edinilen kuramsal ve kılgısal (pratik) bilgi ve deneyimlerin, yapılacak mezuniyet projesiyle daha da varsıllaştırılarak, üst düzeye çıkarılması, pekiştirilmesi. Sonuçlandırılan mezuniyet projelerinin, sergileme alanında mekan analizleri yapılarak, sunumunun gerçekleştirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grafik tasarım alanında seçenekli proje önerileri geliştirebilir.
2) Profesyonel grafik tasarım çalışmaları yapabilir.
3) Özgün grafik tasarım projeleri yapabilir.
4) Mezuniyet projesini gerçekleştirir.
5) Mezuniyet projesini tasarıya uygun mekanda sergiler ve savunur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, değerlendirme ölçütleri ve ders konuları hakkında bilgi verilmesi, Kurum kimliği hakkında bilgi verilmesi, örnek gösterimi. Örnek Uygulama Araştırma Anlatım
Gösteri
2 Proje: Kurum kimliği tasarımı için ön hazırlıklar Araştırma, örnek inceleme, firma belirleme Anlatım
Beyin Fırtınası
3 1.Aşama-Logo tasarımı için konsept geliştirme ve eskiz çalışmaları. Eskiz Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
4 Çalışmaların dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
5 Seçilen Logo için uygun kurumsal yazı karakteri seçimi ve uygulamalar Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
6 2.Aşama- Seçilen logo üzerinden antetli grubu tasarımı için eskiz çalışmaları. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
7 Çalışmaların dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
8 Ara Değerlendirme Sunum Paftalarının Hazırlanması Beyin Fırtınası
9 3. Aşama-Kurumsal Broşür tasarımı Eskiz Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
10 Eskiz çalışmasının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
11 Broşür tasarımlarının sonuçlandırılması Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
12 4. Aşama-Kurumsal Çanta tasarımı için eskiz çalışmaları. Eskiz Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
13 4. Aşama-Eskiz çalışmasının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
14 4. Aşama- Çanta tasarımlarının sonuçlandırılması ve sunumu. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
15 Uygulama çalışmalarının sonuçlanması, sunuma hazırlık Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
16-17 Final Sınavı Sunum Paftalarının Hazırlanması Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar