DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grafik Tasarım 6 GRA   408 8 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Metin AYGÜN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.METİN AYGÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Önceki birikimlerden yararlanarak profesyonel alanlarda uygulanabilecek projelendirilmiş tasarımlar yapmak.
Dersin İçeriği
Lisans eğitimi sürecinde başarılmış olan derslerde grafik sanatı ve tasarımı konusunda edinilen kuramsal ve kılgısal (pratik) bilgi ve deneyimlerin, yapılacak mezuniyet projesiyle daha da varsıllaştırılarak, üst düzeye çıkarılması, pekiştirilmesi. Sonuçlandırılan mezuniyet projelerinin, sergileme alanında mekan analizleri yapılarak, sunumunun gerçekleştirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grafik tasarım alanında seçenekli proje önerileri geliştirebilir.
2) Profesyonel grafik tasarım çalışmaları yapabilir.
3) Özgün grafik tasarım projeleri yapabilir.
4) Mezuniyet projesini gerçekleştirir.
5) Mezuniyet projesini tasarıya uygun mekanda sergiler ve savunur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlk Dönem sürdürülen kurum kimliği çalışmalarının devamı niteliğinde gerçekleşecek tasarım planı hakkında bilgi verilmesi, örnek gösterimi. Örnek Uygulama Araştırma Anlatım
Gösteri
2 1.Aşama-Araç giydirme ve totem tasarımı için eskiz çalışmaları. Eskiz Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
3 Eskiz çalışmalarının dijital ortamda uygulanması Eskiz Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
4 Çalışmaların dijital ortamda uygulanması Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
5 2.Aşama-Promosyon ürün tasarımı (tshirt, kalem, anahtarlık, bardak vb.) Eskiz Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
6 Çalışmaların dijital ortamda uygulanması Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
7 Çalışmaların dijital ortamda uygulanması Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
8 Ara Değerlendirme Sunum Paftaları Hazırlama Beyin Fırtınası
9 3. Aşama - Kurum Kimliği üzerinden KeyVisual tasarımı için eskiz çalışmaları Eskiz Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
10 Key Visual ilan ve afiş tasarımlarının dijital ortama aktarılması ve sonlandırılması Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
11 4.Aşama-Kurum Kimliği Tanıtımı için gerilla uygulamaları Fikir Eskizleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
12 Gerilla tanıtım uygulamalarının sunumu Tasarım Çalışmaları
13 Tasarımların Kurumsal Kimlik Kitapçığında derlenmesi Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
14 Kurumsal Kimlik Kitapçığı Tasarımı Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
15 Kurumsal Kimlik Kitapçığının son haline getirilmesi ve baskıya hazırlık Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
16-17 Final Sınavı Sunum Paftaları Hazırlama Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar