DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ambalaj Grafiği * GRA   409 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Derviş İlker GÜL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DERVİŞ İLKER GÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ambalaj; ürünün tanıtılarak tüketiciyle buluşmasını, doğru saklama koşullarında korunmasını ve satışını sağlayan bir pazarlama nesnesidir. İyi bir ambalaj tasarımı, iyi bir marka sunumu/tanıtımı sağlar. Aynı zamanda iyi bir reklam yoludur. Ders kapsamında ambalaj tasarımına yönelik malzeme bilgisi, endüstriyel üretim teknikleri, marka-izleyici ilişkisi, ambalaj ve pazarlama stratejilerine yönelik konular işlenerek, öğrencinin etkili ve işlevsel ambalaj tasarımları yapabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Marka bilinirliği ve ambalajın etkileri, Doğru malzeme seçimi, Doğru tasarım ve pazarlama stratejileri, Ambalaj-tüketici ilişkisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders ve dönemlik işleyiş planı hakkında bilgi verilmesi. Kaynakların bildirilmesi. Örnek Uygulama Araştırma
2 Marka bilinirliği Eskiz Çalışmaları
3 Ambalajın marka bilinirliğine etkileri, Ambalaj ve Pazarlama Teknikleri Eskiz Çalışmaları
4 Ürüne yönelik ambalaj malzemesi seçimi Eskiz Çalışmaları
5 Endüstriyel üretim teknikleri ve malzeme bilgisi Tasarım Çalışmaları
6 Saklama koşullarına uygun ambalaj tasarımı Tasarım Çalışmaları
7 Ambalaj ve tema Tasarım Çalışmaları
8 Ara Sınav: 1.Proje Teslimi Sunum Hazırlıkları
9 Ürün Ambalajı Tasarım Projesi Örnek inceleme, tasarım eskizleme
10 Eskizlerin değerlendirilmesi Tasarım Çalışmaları
11 Tasarım çalışmalarına devam edilir. Tasarım Çalışmaları
12 Tasarım çalışmalarına devam edilir. Tasarım Çalışmaları
13 Çalışmanın dijital ortamda uygulanması Tasarım Çalışmaları
14 Çalışmanın dijital ortamda uygulanması Tasarım Çalışmaları
15 Baskıya hazırlık ve projenin değerlendirilmesi Tasarım Çalışmaları
16-17 Final sınavı: Proje Teslimi Sunum Hazırlıkları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar