DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Portfolyo Tasarımı GRA   412 8 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aşkın ŞEN GÖK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA CAN KIZGINDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kişisel portfolyo hazırlama üzerine proje çalışması yapılarak, bireysel tanıtım üzerine de yoğunlaşılacaktır. Farklı ortam bilgileri, malzeme bilgileri, izleyici eğilimleri incelenecek; tasarımın sergilenebilmesi için en doğru ortam ve malzeme seçilerek, izleyiciyi yakalamak hedeflenecektir.
Dersin İçeriği
Öğrencileri iş hayatına hazırlayabilmek amacıyla, portfolyo hazırlama ve sunumunda kişiselleştirme yolları aktarılacaktır. Ayrıca Öğrencilere iş yaşamına yönelik çalışmalarda tasarımcı müşteri ilişkisini içeren uygulamalara dair bilgi verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir tasarım için en uygun sunum ortamını belirlemeyi öğrenir
2) Farklı malzemeler kullanarak, işlevsel bir sunum yapmayı öğrenir.
3) Kişisel portfolyosunu tasarlamayı öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders ve dönemlik işleyiş planı hakkında bilgi verilmesi. Kaynakların bildirilmesi. Örnek Uygulama Araştırma Anlatım
2 Görsel iletişim ve grafik anlatım ile kişisel çalışmaların sunumu üzerine tartışma Kişisel çalışmaların toplarlanması Alıştırma ve Uygulama
3 Sunum ve tema bağlantısı Kaynak Taraması Alıştırma ve Uygulama
4 Temaya uygun ortam seçimi, farklı ortamların temaya etkileri Örnek Uygulama İncelemeleri Alıştırma ve Uygulama
5 Proje1: Kişisel CV Tasarımı Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
6 CV Tasarım Uygulamaları Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
7 CV Tasarım Uygulamaları Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Değerlendirme: CV Tasarımlarının Teslimi Sunum Hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
9 Alınan eleştiriler doğrultusunda projenin eksikleri yeniden gözden geçirilir. Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
10 Proje 2: Kişisel Portfolyo Tasarımı Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
11 Portfolyo tasarımı için uygun tema ve ortam seçimi Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
12 Portfolyo Tasarım çalışmalarına devam edilir. Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
13 Çalışmaların dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
14 Çalışmaların dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
15 Uygulama çalışmalarının sonuçlanması, sunuma hazırlık Tasarım Çalışmaları Anlatım
16-17 Final sınavı: Proje Teslimi Sunum Hazırlıkları Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar