DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Tasarım 1 * GRS   201 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Derviş İlker GÜL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DERVİŞ İLKER GÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sürekli yenilenen ve gelişen teknoloji, grafik tabanlı bilgisayar programları ve çeşitli bilgisayar donanımları sayesinde grafik tasarım alanında çalışma yapmayı kolaylaştırmaktadır. Temel tasarım ve desen tekniklerini kullanarak tasarımını oluşturan öğrencinin, söz konusu yazılım ve donanımlardan yararlanarak bu tasarımı bilgisayar ortamına aktarabilmesi ve geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Temel çizim teknikleri, Temel tasarım bilgisi, Grafik tabanlı bilgisayar programlarının uygulamada kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders ve dönemlik işleyiş planı hakkında bilgi verilmesi. Kaynakların bildirilmesi. Uygulama, Tasarlama
2 İlk proje üzerine sınıf içi tartışma, beyin fırtınası. Projenin her öğrenciye göre detaylandırılması. Uygulama, Tasarlama
3 Temel tasarım ve çizime dayalı bilgi ve tekniklerden yararlanarak ilk proje için eskiz çalışmalarının yapılması. Yapılan eskizlerin tartışma ortamında değerlendirilmesi. Uygulama, Tasarlama
4 Eskizlerin renk, ton, doku, gölge, oran-orantı bilgilerine dayanarak gözden geçirilmesi. Renklendirme çalışmasının tamamlanması. Uygulama, Tasarlama
5 Projenin ilk aşamasının tarayıcı ile taranarak bilgisayar ortamına aktarılması. Grafik tabanlı bilgisayar programı yardımıyla vektörel(çizgisel) çizim tekniklerine giriş. Uygulama, Tasarlama
6 Vektörel(çizgisel) çizim teknikleri (devam). Uygulama, Tasarlama
7 Çizimin çizgisel olarak tamamlanması. Renklendirme aşaması için piksel bazlı görüntü işleme programına aktarılması. Uygulama, Tasarlama
8 Ara Teslim Uygulama, Tasarlama
9 Piksel bazlı görüntü işleme programında renk, doku, ışık, gölge konularının işlenmesi. Uygulama, Tasarlama
10 İkinci proje hakkında bilgi verilmesi. Tartışma-beyin fırtınası çalışması. Proje eskizlerinin yapılması. Uygulama, Tasarlama
11 Vektörel, piksel bazlı ve düzenleme amaçlı programlar yardımıyla projenin bilgisayar ortamına aktarılması. Uygulama, Tasarlama
12 Vektörel, piksel bazlı ve düzenleme amaçlı programlar yardımıyla projenin bilgisayar ortamına aktarılmasının ve uygulamasının sonuçlandırılması. Uygulama, Tasarlama
13 Üçüncü proje hakkında bilgi verilmesi. Tartışma-beyin fırtınası çalışması. Proje eskizlerinin yapılması. Uygulama, Tasarlama
14 Vektörel, piksel bazlı ve düzenleme amaçlı programlar yardımıyla projenin bilgisayar ortamına aktarılması. Uygulama, Tasarlama
15 Vektörel, piksel bazlı ve düzenleme amaçlı programlar yardımıyla projenin bilgisayar ortamına aktarılmasının ve uygulamasının sonuçlandırılması. Uygulama, Tasarlama
16-17 Final Sınavı Uygulama, Tasarlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar