DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özgünbaskı 1 * GRS   203 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hakan DEMİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ALİ DOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Özgün baskıresim dersinde öğrencilerin geleneksel ve çağdaş çoğaltma tekniklerinin kuramsal ve uygulamalı olarak öğretilmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği
Özgün Baskıresim Sanatının: Tarihi,gelişim evreleri,sanatı-sanatçıları ve teknikleri ile ilgili kuramsal bilgiler verilir.Baskıresim tekniklerinden:Şablon,Monotipi,Linolyum,Ağaç,Gravür,Serigrafi,Litografi,Kolografi ve Çağdaş Çoğaltma teknikleri ile ilgili kuramsal bilgiler verilir.Söz konusu tekniklerden atölye koşullarına uygun olan tekniklerle tek ve çok renkli,tek veya çok kalıpla özgün baskıresim uygulama çalışmaları yapılması amaçlanır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma,Özgün Baskıresim dersi ve içeriğinin tanıtımı Kuramsal araştırma
2 Özgün Baskıresim Sanatı Tarihi Kuramsal araştırma
3 Çağdaş Özgün Baskıresim Sanatı Kuramsal araştırma
4 Özgün Baskıresim Tasarım Oluşturma l Yapıt inceleme,Araç-Gereç Hazırlığı,Tasarım Denemeleri
5 Özgün Baskıresim Tasarım Oluşturma l Yapıt inceleme,Araç-Gereç Hazırlığı,Tasarım Denemeleri
6 Kolaj Tekniğine Giriş Kuramsal araştırma,Araç-Gereç Hazırlığı
7 Kolaj Tekniği - UYGULAMA Tasarım Oluşturma
8 Vize sınavı
9 Şablon Baskı Tekniğine Giriş Kuramsal araştırma,Araç-Gereç Hazırlığı
10 Şablon Baskı Tekniği - UYGULAMA Tasarım Oluşturma
11 Monotipi Baskı Tekniğine Giriş Kuramsal araştırma,Araç-Gereç Hazırlığı
12 Monotipi Baskı Tekniği - UYGULAMA Tasarım Oluşturma
13 Monotipi Baskı Tekniği - UYGULAMA Tasarım Oluşturma
14 Monotipi Baskı Tekniği - UYGULAMA Tasarım Oluşturma
15 Linol Baskı Tekniğine Giriş Kuramsal araştırma,Araç-Gereç Hazırlığı
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar