DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Sanat Tarihi GRS   205 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NERMİN TANBUROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarihsel süreç içerisinde Ortaçağ ve Yeniçağda oluşturulan plastik sanatların toplumsal, düşünsel, siyasal ve ekonomik boyutlardaki oluşumunu ve değişimini kavratmak
Dersin İçeriği
Bizans Sanatı, Roman Dönemi Sanatı, Gotik Sanat, Ön Rönesans, Erken Rönesans, Yüksek Rönesans, Orta ve Kuzey Avrupa Ülkelerinde Rönesans Sanatı, Maniyerizm, Barok Sanat

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birey; öncelikle Ortaçağ ve Rönesans dönemleri olmak üzere sanatın tarihsel süreci hakkında bilgi edinir
2) Sanat tarihi eğitiminin günümüz sanatını anlamak, değerlendirmek ve eleştirel bakış geliştirebilmek için gerekli olduğunun farkına varır
3) Sanat kültürü, estetik farkındalık, sanatsal eleştiri, sanat etiği ve bilimi konularında bilgi sahibi olur.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanat Tarihi Bilimi ve diğer bilimlerle ( tarih, sosyoloji, arkeoloji,antropoloji v.d) olan ilişkisi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Orta Çağ Sanatlarına Genel Bakış, Din ve Sanat İlişkisi Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Bizans Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, Anıtsal Duvar Resmi (fresko,mozaik), Levha Resmi (ikon,ikona) ve Minyatür Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Avrupada Roman Dönemi Sanatı, Derebeylik ve Kilise Kurumunun Sanata Olan Etkileri Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Avrupada Gotik Dönem Sanatı: Katedral Mimarisi, Vitray ve Heykel Sanatı Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Orta Çağda Anadolu Sanatı: Selçuklu, Beylikler ve Erken Osmanlı Dönemlerinde, Mimari, Çini, Taş ve Ahşap Bezemeleri Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Rönesans Sanatını Hazırlayan Koşullar: Hümanizm, Burjuva, Reform, Teknik Gelişmeler, Doğa Araştırmaları Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Ön Rönesans Sanatı: Floransa ve Siena Ekolleri Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Erken Rönesans Döneminde Resim, Heykel, Mimari Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Yüksek Rönesans: L. Da Vinci, Michelangelo, Rafaello, Tiziano Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Orta ve Kuzey Avrupada Rönesans Sanatı Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Maniyerist Dönem Sanatı Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 İtalya ve Fransada Barok Dönem Sanatı: Mimari, Resim, Heykel Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 İspanyada ve Kuzey Avrupada Barok Dönem Sanatı Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Final Sınavı Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar