DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Sanat Tarihi GRS   206 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NERMİN TANBUROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarihsel süreç içerisinde 18. ve 19. yüzyılda oluşturulan plastik sanatların toplumsal, düşünsel, siyasal ve ekonomik boyutlardaki oluşumunu ve değişimini kavratmak.
Dersin İçeriği
Rokoko, Neo Klasisizm, Romantizm, Realizm, Empresyonizm, Neo Empresyonizm, Post Empresyonizm, Sembolizm

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birey, sanatın tarihsel süreci hakkında bilgi edinir.
2) 18. yüzyılda değişen sosyal, ekonomik ve düşünsel yapıların Modernist sanat anlayışının temellerini oluşturduğunun farkına varır.
3) Sanat Tarihi eğitiminin günümüz sanatını anlamak, değerlendirmek ve eleştirel bakış geliştirebilmek için gerekli olduğunun farkına varır.
4) Sanat kültürü, estetik farkındalık, sanatsal eleştiri, sanat etiği ve bilimi konularında bilgi sahibi olur.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kaynakların tanıtımı ve yöntem hakkında bilgi verilmesi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Aydınlanma felsefesi, Aristokrasinin çöküşü, Burjuva kültürünün yükselişi ve sanattaki yansımaları Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Rokoko Sanatı Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Neoklasisizm: Arkeolojik Klasisizm ve Devrim Klasizmi Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Romantizm: Romantik süreçte, sanat, sanat yapıtı, sanatçı kimliğin yeniden tanımlanması Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Realizm ve Barbizon Okulu Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Modern Sanat Üzerine Tartışmalar Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Empresyonist Sanat Anlayışını Oluşturan Koşullar: Sanatçı Toplantıları, Fotoğraf ve Japon Sanatı Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Empresyonizm: Fransa ve diğer ülkelere yayılışı Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Neo Empresyonizm Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Post Empresyonizm: Cezanne, Von Gogh, Gauguin Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Sembolizm Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Nabiler ve Ön Rafaellocular Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Genel Değerlendirme ve Tekrar Kaynak okuma slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar