DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grafik Tasarım Tarihi 1 * GRS   209 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Can KIZGINDEMİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA CAN KIZGINDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin hayatı boyunca üreteceği tasarımlarda ve eserlerde yararlanacağı kuramsal bilginin temelini oluşturan Grafik Sanatların başlangıcı ve ilk örneklerine dair entellektüel alt yapıyı oluşturmak
Dersin İçeriği
Yazının icadından, endüstri devrimine kadar grafik sanatların / tasarımın gelişimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve ders içeriği hakkında bilgi Kaynak Okuma
2 Yazının icadı Mezapotamya ve Mısır uygarlıkları Kaynak Okuma
3 Alfabenin ortaya çıkışı Kaynak Okuma
4 Asyada yazı. Kağıt ve ilk baskı teknikleri Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
5 Asyada yazı. Kağıt ve ilk baskı teknikleri Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
6 Doğu ve Batı kaynaklı süslemeli el yazıları Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
7 Genel konu tekrarı Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
8 Arasınav Soru Hazırlama
9 Baskının Avrupaya Gelişi Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
10 Rönesansda grafik tasarım Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
11 Rönesansda grafik tasarım Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
12 Tipografi dehalarının çağı Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
13 Endüstri devrimi ve grafik tasarım Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
14 Endüstri devrimi sonrası tasarımda yenilikler Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
15 Genel konu tekrarı Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
16-17 Final Sınavı Soru Hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar