DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grafik Tasarım Tarihi 2 GRS   210 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Can KIZGINDEMİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA CAN KIZGINDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Grafik tasarımın gelişmesinde tarihsel, kültürel, ekonomik ve teknolojik faktörlerin ve tasarım okullarının rolünü inceleyebilmek ve Endüstri Devrimiyle birlikte ortaya çıkan ve 1960 lara kadar süregelen grafik tasarım akımlarını, tasarım üsluplarını, okullarını ve belli grafik tasarımcıları, illustratörleri ve sanatçıları tanımak ve tanımlayabilmek.
Dersin İçeriği
Grafik tasarımın Arts and Crafts hareketi ve Amerika'da modern harekete kadar olan gelişim süreci

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grafik tasarım tarihini şekillendiren modernist tasarım hareketlerini, tasarımcıları ve okulları kronolojik olarak sınıflandırabilmesi
2) Sosyal, ekonomik, teknolojik ve kültürel olayların modernist grafik tasarım ürünleri üzerindeki etkilerini analiz ederek kavramsal, analitik ve entelektüel bakış açısına sahip olabilmesi
3) Grafik Tasarımın sosyal ve estetik uygulamalarını analiz edebilmesi ve alanına aktarabilmesi
4) Diğer disiplinlerin grafik tasarım ile karşılıklı etkileşimlerinin farkedebilmesi
5) Grafik Tasarım mesleğinin tarihsel gelişimini kavrama yeterliliğine sahip olabilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve ders içeriği hakkında bilgi Kaynak Okuma Anlatım
2 Arts and Crafts Hareketi Kaynak Okuma Anlatım
3 Art Nouveau Kaynak Okuma Anlatım
4 Art Nouveau Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
5 20. Yüzyılın Başında Avrupa Sanat ve Tasarımını Yönlendiren Modern Akımlar Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
6 De Stilj ve Bauhaus Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
7 Genel konu tekrarı Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
8 Arasınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Yeni Tipografi Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
10 20. yüzyılda üretilen harf karakterleri, modern harita ve ISOTYPE Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
11 Tasarımda yeni tipografi Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
12 Tasarımda yeni tipografi Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
13 Avrupa grafik tasarımında modernizm Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
14 Amerikada Modern Hareket Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
15 Genel konu tekrarı Kaynak Okuma Slayt Hazırlama Anlatım
16-17 Yazılı Sınav Soru Hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar