DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mitoloji * GRS   219 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NERMİN TANBUROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanatın çok boyutlu anlamlandırılmasında, çağlar boyunca Batı Sanatında konusunu Grek ve Roma mitoslarından alan sanat yapıtlarının ikonografik yorumunu kavratmak.
Dersin İçeriği
Grek ve Roma mitosları çerçevesinde; Evrenin ve Tanrıların Yaratılışı, İnsanın Yaratılışı, Olymposlu Tanrılar, Yer, Gök ve Su Tanrıları, Kahramanlar. Konusunu mitoslardan alan sanat yapıtlarının ikonografik çözümlemesinin yapılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kapsamı ve kaynakların tanıtılması Kaynak Okuma
2 Mitolojinin konuları ve temel kavramlar; mitoloji, mitos, epos, logos Kaynak Okuma
3 Mitolajinin İlkel dönem insanı ve günümüz insanı açısından işlevleri Kaynak Okuma
4 Evrenin ve Tanrıların Yaratılışı Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
5 İnsanın yaratılışı ile ilgili mitoslar Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
6 Olymposlu Tanrılar; Zeus, Hera, Athena Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
7 Devam: Olymposlu Tanrılar; Apollon, Artemis, Ares Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
8 Ara sınav Soru hazırlama
9 Devam: Olymposlu Tanrılar; Hermes, Hephaistos, Hestia, Aphrodite Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
10 Devam: Olymposlu Tanrılar; Poseidon, Hades, Demeter, Dionysos Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
11 Zeusun çevresindeki Tanrılar; Themis, Kharitler, Musalar, Nike, İris, Hebe,Ganymedes Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
12 Gök, Atmosfer ve Su Tanrıları Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
13 Orman, Kır, Toprak ve Cehennem Tanrıları Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
14 İnsan Hayatı ve Kaderiyle ilgili Tanrılar ve Kahramanlar Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
15 Genel Tekrar ve Değerlendirme Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
16-17 Final Sınavı Soru hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar