DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özgün Kitap Tasarımı GRS   309 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Can KIZGINDEMİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA CAN KIZGINDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında, el yazması kitaptan, basılı kitaba gelişim aşamaları irdelenmektedir. Amaç öğrencilerin kağıdın icadından ileri baskı tekniklerinin gelişimine, kodeksten, tipografideki gelişmelere kitabın tarihsel serüveni hakkında bilgi sahibi olması ve kitap tasarımının incelikleri konusunda uygulamalı çalışmalar yapmasıdır.
Dersin İçeriği
Kitap tasarımının temel ilkeleri. Tipografik yaklaşım ve okunabilirlik ölçütleri. Sayfa düzeni ve sayfa örgüleri. Ciltleme yöntemleri. Kitap üretim teknolojisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tasarım problemlerini kitap formatında çözme aşamasını tanıyacaktır.
2) Problemi analiz eder ve gerekli araştırmaları yapar.
3) Eskiz ve maketlerle olası çözümlere dair fikir üretir.
4) Geliştirdiği fikirler arasından konuya en uygun olanını bulur ve uygular.
5) Fikre uygun baskı tekniklerini dener.
6) Geliştirilen fikirleri uygulamada çeşitli basım ve çoğaltım tekniklerini etkin olarak kullanabilecektir
7) Bu teknikleri fikri görselleştirmeye yönelik kullanır.
8) Fikir eskizinde tasarlanan görsele ulaşır
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı,amacı,işleniş biçimi ve örnekler. Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma Anlatım
2 Konu belirleme ve bu konuda teorik ve uygulamalı araştırma. Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma Tartışma
3 Yapılan araştırmaların eskiz haline getirilmesi Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
4 Eskiz çalışmaları Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
5 Eskiz çalışmaları Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
6 Deneysel örnekler: Farklı tekniklerin ayrı ayrı ve bir arada kullanılmasına dayanan uygulamalar üzerinde çalışmalar Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
7 Deneysel örnekler: Farklı tekniklerin ayrı ayrı ve bir arada kullanılmasına dayanan uygulamalar üzerinde çalışmalar Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Değerlendirme Sunum Paftaları hazırlama Alıştırma ve Uygulama
9 Farklı malzeme ve kağıt türlerinin araştırılması, denenmesi Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma Alıştırma ve Uygulama
10 Kitabı biçimlendirme ve boyutlandırma çalışmaları, maket çalışması Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
11 Tasarım Uygulamaları Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
12 Tasarım Uygulamaları Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
13 Tasarım Uygulamaları Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
14 Uygulamaların tamamlanarak el yapımı kitap formatına dönüştürülmesi: Harman ve cilt teknikleri Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
15 Uygulamalar üzerinde tartışma ve değerlendirme, Uygulamaların sunuşu Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Sınavı Projenin Sonlandırılması Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar