DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Estetik GRS   315 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
ÖğretmenCUMALI ASLANTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanatın varlığından günümüzdeki işlevine dek neden ve niteliklerini psikolojik değerlerin olanaklarıyla ifade edilebilmesini, sanat yapıtını sorgularken psikolojik etkenleri değerlendirme, yorumlama, tanımlama aracı olarak kullanılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Sanat ortamı ve sanatçının psikolojik yapısı, yaratma psikolojisi ile sanat eseri ilişkileri. Konuya ilişkin araştırmacıların görüş ve bakış açıları. Tanınmış sanatçıların psikolojik yapıtları ve sanat eserleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birey, estetik beğeni, estetik farkındalık ve estetik kültürü konularında bilgi sahibi olur.
2) Sanatı anlamlandırma ve yorumlamada estetik biliminin gerekliliğinin farkına varır
3) Birey, estetik beğeni, estetik farkındalık ve estetik kültürü konularında bilgi sahibi olur.
4) Sanatı anlamlandırma ve yorumlamada estetik biliminin gerekliliğinin farkına varır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kapsamı ve kaynakların tanıtılması Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Estetik biliminin oluşum süreci ve felsefeyle olan ilişkisi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Estetik süje çözümlemesi ve estetik tavır Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Devam: estetik süje çözümlemesi ve estetik tavır Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Estetik nesne çözümlemesi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Devam: Estetik nesne çözümlemesi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Güzelin bir estetik değer olarak çözümlenmesi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Arasınav Soru Hazırlama Yazılı Sınav
9 Güzel değerinin, iyi, doğruluk ve yararlı ile olan ilişkisi Kaynak Okuma
10 Doğada güzel, sanatta güzel sorunu Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Güzelin dışındaki estetik değerler; yüce, trajik, komik vs Kaynak Okuma
12 Estetik beğeni (yargı) çözümlemesi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Devam: Estetik beğeni çözümlemesi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Genel tekrar ve değerlendirme Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel tekrar ve değerlendirme Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Soru Hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar