DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Sosyolojisi GRS   317 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğretmen Cumalı ASLANTÜRK
Dersi Verenler
ÖğretmenCUMALI ASLANTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanatın varlığından günümüzdeki işlevine dek neden ve niteliklerini psikolojik değerlerin olanaklarıyla ifade edilebilmesini, sanat yapıtını sorgularken psikolojik etkenleri değerlendirme, yorumlama, tanımlama aracı olarak kullanılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Sanat ortamı ve sanatçının psikolojik yapısı, yaratma psikolojisi ile sanat eseri ilişkileri. Konuya ilişkin araştırmacıların görüş ve bakış açıları. Tanınmış sanatçıların psikolojik yapıtları ve sanat eserleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanat sosyolojisindeki temel kavramları açıklamayı bilir.
2) Sanatın toplum yaşantısındaki etkilerini bilir.
3) Sanatın din,bilim vb olgularla ilişkilerini açıklayabilir.
4) Çeşitli dönem ve üretim biçimlerinden sanatın nasıl etkilendiğini açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanat Sosyolojisine Giriş Kaynak taraması,okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Toplumsal yapı, örgüt, sistem kavramları. Kaynak taraması,okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sanatın kaynağı,doğuşu-İlkel toplum Kaynak taraması,okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sanatın kaynağı,doğuşu-Feodal toplum Kaynak taraması,okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sanatın kaynağı,doğuşu-Sanayi toplumu Kaynak taraması,okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sanatta kurumsallaşma Kaynak taraması,okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sanatta kurumsallaşma Kaynak taraması,okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Arasınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Geleneksel, teknolojik, toplumlarda sanat Kaynak taraması,okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 20.y.y.Sanat örgütlenmesi Kaynak taraması,okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sanatın sosyal yapı açısından işlevi Kaynak taraması,okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kültür -Sanat ilişkisi Kaynak taraması,okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Eleştiri ve teorileri Kaynak taraması,okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Çağdaş toplumlarda bunalım ve sanat Kaynak taraması,okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Çağdaş toplumlarda bunalım ve sanat Kaynak taraması,okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Soru Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar