DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Animasyon 1 GRS   324 6 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Can KIZGINDEMİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA CAN KIZGINDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir konuda, canlandırma (animasyon) yöntem ve teknikleriyle; bir öykü-senaryo oluşturarak; yapılacak uygulamanın amacını, süresini, tekniğini, müziğini vb. de içeren akış çizelgesini (storyboard) hazırlamak ve uygulamak.
Dersin İçeriği
Canlandırmanın tanımı, temel özellikleri, kullanıldığı alanlar. Canlandırma film teknikleri, örnek filmler izleme ve analizler. Karakter geliştirme. Tekniğe göre arka plan ve sahne tasarımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kısa hikaye (storyboard) hazırlar ve detaylandırır
2) Adobe After Efects tasarım araçlarını kullanır.
3) Yazı animasyon özelliklerini tanır.
4) Hareketlendirme ve ses senkronizasyonunu oluşturma becerisi kazanır.
5) Sanatsal düşünce doğrultusunda tartışarak özgün fikir oluşturma.
6) Film öykülerinin tekniklere dönüştürülmesi, teknik çözümlemeler yapabilme.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Döneme ve ders planına dair bilgi verilir Örnek Uygulama Araştırma Anlatım
2 Canlandırma tanımı. Araştırma Anlatım
3 Canlandırmanın tarihçesi Araştırma , Eskiz Çalışmaları Anlatım
4 Canlandırma türleri ve örnekler Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
5 Sinopsis ve hikaye oluşturma Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
6 Storyboard hazırlama Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
7 Storyboard hazırlama Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Değerlendirme Sunum Paftaları Hazırlama Alıştırma ve Uygulama
9 Karakter oluşturma Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
10 Anahtar kareleme Eskiz Çalışmaları
11 Hareket Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
12 Arka plan tasarımı Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
13 Canlandırma proje uygulama Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
14 Canlandırma proje uygulama Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
15 Canlandırma proje uygulama Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final sınavı Sunum Paftaları Hazırlama Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar