DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Desen 6 GRS   326 6 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Soner TİRE
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUZAFFER TİRE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel resim kuramları ve kavramlarıyla birlikte dönem eserlerini içeriğiyle ve tekniğiyle analiz edebilecek görsel,kültürel bilgi ve yeterliğe sahip olmak. Plastik sanatlar içerisinde yer alan resmin özgün bir ifade biçimi olarak algılayıp kendine özgü sanatsal bir dil oluşturabilecek yeterliğe sahip olması, farklı sanat teknolojileri çerçevesinde uygulama yoluyla kavratılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Uygulamalı ve kavramsal çalışmalarla, öğrenciye resmin temel elemanlarının kavratılması ve uygulamaların yapılması projeler üzerinden yürütülür.Bu atölye dersi, öğrencinin gözlem-deney bilgi birikiminin dengelenerek yürütüldüğü farklı tekniklerin verildiği çalışmaları önerir ve kavranması sağlanır.Eskiz ve etüdlerin yardımıyla, kompozisyon çalışmaları ve araştırmaları yaptırılarak;öğrencinin resimsel ifadede plastik anlatım ögelerini kullanması sağlanır.Sanatın temel meselelerini anlamlandırabilmesi çabası içinde kendi resimsel anlatım dilini yapılandırabilmesi, bu dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kavramları ve fikirleri sembolize edebilir, hayal ettiğini gözünde canlandırabilir ve gördüğünü ifade edebilir.
2) Hayal ettiğini görmeden de çizebilme becerisini kazanır.
3) Hareketli figürleri zihninde canlandırabilir.
4) İki boyutlu yüzeye zihninde canlandırabildiği figürleri aktarabilir.
5) Karakter yaratabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tasarımda gerçeklik ve imge sorunsalının çizimlerle irdelenmesi Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
2 Yüzey: Boş - dolu kavramları Yüzey: Açık - Koyu kavramları Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
3 Doku çalışması (doğal doku) Doku çalışması (yapay doku) Eskiz Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
4 İmgesel tasarımda çizimsel çözümlemeler. Sunum Paftaları Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
5 Portre çizimleri (çizgisel etüd) Eskiz Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
6 Otoportre çizimleri (lekesel etüd-valör) Eskiz Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
7 Otoportre çizimleri (lekesel etüd-valör) Eskiz Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Değerlendirme Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
9 Figür ,canlı model, akademik, Eskiz Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
10 Figür ,canlı model ,kaligrafik, Eskiz Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
11 Figür ,canlı model,Deformasyon Eskiz Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
12 Figür, canlı model, Metamorfoz Eskiz Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
13 Röprodüksiyon inceleme , desen açısından Yapıt analizi Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
14 Röprodüksiyon inceleme, desen açısından Yapıt analizi Eskiz Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
15 Yapıtların desen açısından yeniden yorumlanması Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Final Sınavı Sunum Paftaları Hazırlama Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar