DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Sanat Tarihi * GRS   328 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NERMİN TANBUROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Modern teknoloji çağının plastaik sanatlardaki değişim ve yansımalarını toplumsal, ekonomik ve bilimsel değişmeler paralelinde kavratarak 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı sanatsal ortamını belirlemek.
Dersin İçeriği
Modern teknoloji çağının mimari ve heykel sanatlarına olan etkisi, Fovizm, Kübizm, Ekspresyonizm, Fütürüzm, Dada Hareketi, Sürrealizm, Soyut Sanat Akımları, 1945 sonrası Sanat; Soyut Dışavurumculuk, Pop Art, Kavramsal Sanat ve Sanatta Alternatif Arayışlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, yöntem ve kaynakların tanıtımı Kaynak Okuma
2 19. Yüzyıl sonu ve 20. Yüzyılda heykel sanatı Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
3 19. Yüzyıl sonu ve 20. Yüzyılda mimari sanatı Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
4 20. yüzyıl başında resim sanatı ve modern sanat akımları Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
5 Fovizm Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
6 Kübizm (Ön Kübizm, Analitik Kübizm ve Sentetik Kübizm) Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
7 Expressionism Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
8 Ara sınav Soru Hazırlama
9 Fütürizm Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
10 Dada Hareketi Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
11 Sürrealizm Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
12 Soyut Sanat Akımları (Soyut Dışavurumculuk, Lirik Soyut Sanat, De Still, Suprematizm) Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
13 1945 sonrası sanat ortamı Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
14 Pop Art Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
15 Kavramsal Sanat Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
16-17 Final Sınavı Soru Hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar