DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İllüstrasyon 5 * GRS   410 8 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Derviş İlker GÜL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DERVİŞ İLKER GÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye illüstrasyonun animasyon ve film endüstrisinde nasıl yer aldığı konuları üzerinde durulur. Matte painting, karakter tasarımı, konsept tasarımı ile ilgili projeler verilir. Amaç illüstrasyonun canlandırma dünyasında hangi şekillerde kullanıldığı ile ilgili bilgi ve deneyim kazandırmaktır. Dijital yöntemler kullanılır.
Dersin İçeriği
Teorik araştırma ve sunum çalışmaları. Malzemeyi tanıma ve çizim egzersizleri, araştırmalar. Alana yönelik özel illüstrasyon çalışmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Illüstrasyon ve canlandırma alanları ile ilgili anlatım ve malzeme bilgisi verilmesi. Örnek Uygulama Araştırma
2 Matte Painting projesi için çalışmalara başlanması. Eskiz Çalışmaları
3 Eskizlerin değerlendirilmesi. Eskiz Çalışmaları
4 Eskizlerin değerlendirilmesi. Eskiz Çalışmaları
5 İllüstrasyon çalışmasına geçiş Eskiz Çalışmaları
6 Orijinal çalışmayı yürütme süreci Tasarım Çalışmaları
7 Orijinal çalışmayı yürütme süreci Tasarım Çalışmaları
8 Ara Teslim: 1.Proje Teslimi Sunum Hazırlıkları
9 Karakter tasarımı için çalışmalara başlanması Eskiz Çalışmaları
10 Öğrencilerin topladığı örneklerin incelenmesi ve eskizler. Tasarım Çalışmaları
11 Tasarım çalışmalarına devam edilir. Tasarım Çalışmaları
12 Tasarım çalışmalarına devam edilir. Tasarım Çalışmaları
13 Çalışmaların dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları
14 Çalışmaların dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları
15 Baskıya hazırlık ve projenin değerlendirilmesi. Tasarım Çalışmaları
16-17 Baskıya hazırlık ve projenin değerlendirilmesi. Sunum Hazırlıkları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar