DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Animasyon 2 * GRS   421 7 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Can KIZGINDEMİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA CAN KIZGINDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin Adobe After Effects programına giriş kullanmaları, yazı animasyonları ile başlarayak hareketli görüntü tasarımına dair temel ilkeleri kavramasını ve içerik, biçim ve hareket ilişkisini kurgulamalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Adobe After Effects programı ile hareketli tipografik grafikleri oluşturmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgi Örnek Uygulama Araştırma
2 Tasarım fikirleri hakkında genel değerlendirme ve beyin fırtınası Eskiz Çalışmaları
3 Storyboard ve Tretmanların oluşturulması Eskiz Çalışmaları
4 Eskiz Çalışmaları ve Adobe After Effects Programına Giriş Eskiz Çalışmaları
5 Eskiz Çalışmaları ve Adobe After Effects Programına Giriş Eskiz Çalışmaları
6 Adobe after effect programının yazı animasyon özelliklerinin tanıtılması Eskiz Çalışmaları
7 Adobe after effect programının yazı animasyon özelliklerinin tanıtılması Eskiz Çalışmaları
8 Ara Değerlendirme Sunum Hazırlıkları
9 Eskiz çalışmalarının dijital ortama aktarılması Tasarım Çalışmaları
10 Eskiz çalışmalarının dijital ortama aktarılması Tasarım Çalışmaları
11 Tasarım çalışmaları Tasarım Çalışmaları
12 Tasarım çalışmaları Tasarım Çalışmaları
13 Tasarım çalışmaları Tasarım Çalışmaları
14 Tasarım çalışmaları Tasarım Çalışmaları
15 Projenin render aşamalarının tamamlanması Tasarım Çalışmaları
16-17 Final Sınavı Sunum Hazırlıkları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar