DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sinema ve Tv Grafiği GRS   424 8 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Can KIZGINDEMİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA CAN KIZGINDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Durağan iletişim grafikleri de dahil figüratif öğeleri, bilgisayar ortamında yaratılan zaman ve mekan kurgusunda canlandırma kabiliyeti kazanmak. Televizyon ekranı baz alınarak iletilmek istenen bilgi akışını planlamak, kurumsal kimliğin görsel kodları paralelinde hareketli grafik animasyonları organize etmek.
Dersin İçeriği
Bu ders, animasyon üretim tekniklerini doğru kullanmayı hedefleyen ve zamanlama bilgisini geliştiren uygulamalarla başlar. Mekanik hareketlerin analizleriyle animasyondaki temel hareket prensipleri öğrenilir. Film dili ile ilgili teknik bilgiler verilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sinopsisten storyboarda kadar olan süreçte bir fikri metne; metni görsele dönüştürme pratiği kazanılır.
2) Bilgisayar ortamında konsept illustrasyonları ve grafik tasarımlar oluşturabilir.
3) Hazır görselleri animasyon programlarına aktarabilir.
4) Tasarımlarını 2 ve 3 boyutlu ortamlarda hareketlendirebilir.
5) Oluşturulan animasyonlara ses ve özel efektler ekleyebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dönem projelerinin işleyişi üzerine bilgilenme Kaynak okuma Anlatım
2 TV yayın grafikleri hakkında bilgilendirme, örnek incelemeleri, grafik animasyon ortamlarının belirlenmesi Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
3 Proje : TV kanal görselleri; 1.Aşama: Logo animasyonu projesi. TV kanalının yayın niteliğinin(Müzik, haber, spor, sinema vs.) ve isim/markasının belirlenmesi, Logo tasarımının gerçekleştirilmesi. Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
4 1.Aşama: Logonun AE ortamına aktarılması, reklam jeneriği arayüzünde hareketlendirilmesi Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
5 Proje: TV kanal görselleri; 2. Aşama: Yayın akışı arayüz animasyonu Yayın türüne uygun konsept denemeleri, renk skalasının belirlenmesi ve arayüz tasarım çalışmaları Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
6 2. Aşama: Yayın akışı arayüz tasarım çalışmaları, Tasarımların AE ortamına aktarılması Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
7 2. Aşama: Yayın akışı arayüz animasyonu Tasarımların AE ortamına aktarılması ve hareketlendirilmesi Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
8 Proje arayüzlerinin teslimi Sunum Hazırlama Alıştırma ve Uygulama
9 Alınan eleştiriler doğrultusunda projenin eksikleri üzerine çalışmalar Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
10 Proje : TV kanal görselleri; 3. Aşama: Program jeneriği tasarımı Yaratılan görsel konsepte uygun, program görselleri/videoları destekli tasarım uygulamaları , veri toplama aşaması. Araştırma, Veri toplama Alıştırma ve Uygulama
11 3.Aşama: Yaratılan görsel konsepte uygun, program görselleri/videoları destekli tasarım uygulamaları, arayüz tasarımları ve story boardlar. Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
12 3.Aşama: Jenerik tasarım uygulamaları, arayüz tasarımları, AE ortamına geçiş Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
13 3.Aşama: Jenerik tasarım uygulamaları, AE ortamında hareketlendirilmesi Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
14 3.Aşama: Jenerik tasarım uygulamaları, AE ortamında hareketlendirilmesi Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
15 Projenin sonlandırılması, dışa aktarma/yayınlama aşaması Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final sınavı: Jenerik Tasarımlarının sunumu Sunum Hazırlama Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar