DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Eserleri İnceleme GRS   425 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NERMİN TANBUROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanatın çok yönlü anlamlandırılmasının bir kolunu oluşturan sanat eleştirisinin çeşitlerini kavratarak bireye sanatsal eleştiri bakışı kazandırmak
Dersin İçeriği
Eleştiri ve sanat eleştirisi üzerine, eleştirinin işlevleri, tarihsel süreç içerisinde eleştiri biçimleri; Saltçı Eleştiri, Sosyolojik Eleştiri, Marksist Eleştiri, Psikanalist Eleştiri, Post Modern Eleştiri, feminist Eleştiri. Eleştiri yazılarından örnekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı düşünce biçimlerinin sanata farklı eleştirel bakış geliştirdiğinin farkına varır.
2) Sanat nesnesinin yapısal çözümlemesini yapma konularında bilgi edinir.
3) Sanatı bütünsel anlamda lgılayabilmede sanatsal eleştiri biçiminin gerekliliğinin farkına varır.
4) Sanat kültürü, estetik farkındalık, sanatsal eleştiri konuları hakkında bilgi edinir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kapsamı ve kaynakların tanıtılması Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
2 Eleştiri ve sanat eleştirisi üzerine Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Eleştirinin sanat yapıtı, sanatçı ve sanat alımlayıcısı açısından işlevleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Eleştirinin kuramsal düzeyde Batı dünyasında gelişmesi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Saltçı eleştiri kuramı Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Dış dünyaya ve topluma dönük eleştiri (Tarihsel ve Sosyolojik eleştiri) Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Devam: Dış dünyaya ve topluma dönük eleştiri (Marksist eleştiri) Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Soru Hazırlama Yazılı Sınav
9 Sanatçıya dönük eleştiri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Psikanalist eleştiiri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sanat yapıtına dönük eleştiri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sanat alımlayıcısına dönük eleştiri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Feminist eleştiri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Eleştiri yazılarından örnekler ve değerlendirme Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Eleştiri yazılarından örnekler ve değerlendirme Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Soru Hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar