DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Deneysel Tasarım GRS   427 7 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aşkın ŞEN GÖK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AŞKIN ŞEN GÖK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye illüstrasyonun ne olduğu ve illüstrasyon alanları hakkında bilgi verilir. Amaç illüstrasyonun temellerinin kavratılması, manuel ve dijital yöntemlerin birleştirilerek biçim, doku, örüntü elde edilmesi ve bu elemanlarla illüstrasyonlar oluşturabilme becerisinin kazandırılmasıdır. Derste ayrıca kavramsal düşüncenin çizgi diline nasıl aktarılabileceği uygulama ve anlatımlarla öğrenciye aktarılır.
Dersin İçeriği
Teorik araştırma ve sunum çalışmaları. Malzemeyi tanıma ve çizim egzersizleri, araştırmalar. Sadece çizgi ve sınırlı renk elemanını kullanarak biçim ve illüstrasyonlar yaratma. Resimleme ve renk ilişkisi, Resimleme ve karakter tasarımı ilişkisi, Resimleme ve tipografi ilişkisinin öğrenilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İmaj oluşturmak/üretmek için sıradışı tasarım yaklaşımı geliştirebilir
2) Bir düşünce ya da olgu için görsel iletişim tasarımı adına farklı, yaratıcı ve doğru çözümler üretebilir
3) Farklı üretim olanaklarının sorgulanması ve irdelenmesiyle uygulama becerilerini geliştirebilir
4) Ekip çalışmasının içinde bulunarak, yaratıcı ve çözüm odaklı fikirler geliştirebilmesi, paylaşabilir,
5) Günümüz sanatını ve trendlerini takip ederek yaratıcılığını bu birikimlerle geliştirebilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 36 days of type projesinin tanıtılması ve uygulama örneklerinin gösterilmesi Araştırma Soru-Cevap
Gösteri
2 1 2 3 4 5 Tasarım Çalışmaları Soru-Cevap
Gösteri
3 7-8-9-0 Tasarım Çalışmaları Gösteri
Proje Temelli Öğrenme
4 A-B-C-Ç Tasarım Çalışmaları Gösteri
Proje Temelli Öğrenme
5 D-E-F Tasarım Çalışmaları Tartışma
Bireysel Çalışma
6 G-Ğ-H-I Tasarım Çalışmaları Tartışma
Bireysel Çalışma
7 İ-J-K Tasarım Çalışmaları Tartışma
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Sunum Paftaları Hazırlama Tartışma
Gösterip Yaptırma
9 L-M-N Tasarım Çalışmaları Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
10 O-Ö-P-R Tasarım Çalışmaları Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
11 S-Ş-T Tasarım Çalışmaları Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
12 U-Ü-V Tasarım Çalışmaları Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
13 Y-Z-Q Tasarım Çalışmaları Örnek Olay
Problem Çözme
14 Y-Z-Q Tasarım Çalışmaları Örnek Olay
Problem Çözme
15 Genel Kompozisyon tasarımı Tasarım Çalışmaları Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum Paftaları Hazırlama Örnek Olay
Problem Çözme
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar