DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Girişimcilik * GRS   432 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Cihan YAVUZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET CİHAN YAVUZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Marka ve Marka yönetimi hakkında temel bilgileri öğretmektir.
Dersin İçeriği
Marka ve ilgili kavramlar, üründen farkıi yapısı, yönetimi, marka yöneticiliği, marka kimliği, markalama temel kararları, markayı tanıtmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Girişimcilik Kavramı Ders kitabının ilgili bölümünü okuma.
2 Girişimciliğin Önemi Ders kitabının ilgili bölümünü okuma.
3 Girişimcilik ve Turizm Ders kitabının ilgili bölümünü okuma.
4 Girişimcilik ile İlgili ve Karıştırılan Kavramlar Ders kitabının ilgili bölümünü okuma.
5 Türkiye'de Girişimcilik Ders kitabının ilgili bölümünü okuma.
6 Girişimcilikte Başarı ve Başarısızlık Faktörleri Ders kitabının ilgili bölümünü okuma.
7 Bir Girişimi Başlatmanın Aşamaları Ders kitabının ilgili bölümünü okuma.
8 Vize Haftası G Ders kitabının ilgili bölümünü okuma.
9 Girişimlerin Hukuki Yapıları Ders kitabının ilgili bölümünü okuma.
10 İşletmelerde Yönetim Süreçleri-1 Ders kitabının ilgili bölümünü okuma.
11 İşletmelerde Yönetim Süreçleri-2 Ders kitabının ilgili bölümünü okuma.
12 İşletmelerde Üretim Süreçleri-1 Ders kitabının ilgili bölümünü okuma.
13 İşletmelerde Üretim Süreçleri-2 Ders kitabının ilgili bölümünü okuma.
14 İşletmelerde Pazarlama Süreçleri-1 Ders kitabının ilgili bölümünü okuma.
15 İşletmelerde Pazarlama Süreçleri-2 Ders kitabının ilgili bölümünü okuma.
16-17 Final Haftası Ders kitabının ilgili bölümünü okuma.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar