DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çoksesli Koro GSS   203 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Oğuz ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OĞUZ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencide bireysel toplu şarkı söyleme yetisinin geliştirilmesi. Çoksesli müziğin algılanması ve uygulanması. Türk ve dünya koro edebiyatından (kendi orijinal dilleriyle) seçkin eserlerin seslendirilmesi. Genel nota bilgisinin geliştirilip, müzikal dinamiklerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Ses ve insan sesi, genel nota bilgisi. Bireysel ve toplu ses eğitim teknikleri. Koroda müzikal dinamiklerin ele alınması. Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş dönem stil ve özelliklerinin tanıtılarak, koro müziğinin sanatın diğer kolları ile gelişim aşamalarındaki benzerlikler ve uygun koro müziği örneklerinin ele alınması, seslendirilmesi. Öğrencilerin dünya koro edebiyatından seçkin örneklerle, Çağdaş Türk koro yapıtlarını karşılaştırarak, bu konuda genel bir perspektif ve bakışa ulaştırılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bireysel ve toplu şarkı okuma.
2) Genel müzik bilgisi.
3) Korolar hakkında genel bilgi.
4) Türk ve dünya koro edebiyatını tanıma.
5) Çalgı kullanabilmede avantaj.
6) Bilgileri öğretebilme, aktarabilme.
7) Korolara aktif olarak katılabilme.
8) Koro kurabilme.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgiler. Koro dersinin yapısı, işleyişi. Anlatım
2 Fa, sol, la notaları, alıştırmalar. Nota eğitimi. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Mi, re, do notaları, ses alıştırmaları. Nota ve ses eğitimi. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Si, do sesleri, ses alıştırmaları, ''Dostluk''. Nota ve ses eğitimi. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Ses ve solunum çalışmaları. Vücudu şarkı söyleme ye uygun hale getirme. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Ses alan tespitleri, ses alıştırmaları. Bireylerin ses yapılarının ortaya çıkartılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Majör- Minör, aralık ve armoni alıştırmaları. Tonal müziğin yapısının incelenmesi. Sesler arasındaki ilişki ve müzikteki tanımları. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Uygulama değerlendirmesi Performans Değerlendirmesi
9 Entonasyon alıştırmaları ''Kış''. Ses partileri arasındaki uyumun sağlanması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Koro tarihi. Koro sanatının tarihsel süreçteki durumu. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Artikülasyon alıştırmaları ''Ay''. Sözlerin anlamlarıyla doğru yapılandırılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Türk Müziği ''Ay Gız''. Türk müziğinin yapı ve özellikleri. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Müzikal Dinamikler ''Veda''. P, PP, Mf, F, FF , Kavramlarının uygulanması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Müzikal Dinamikler ''Eylül Sonu''. Örnek korolara eleştirel yaklaşım. Müzikteki diğer ince ayrıntıları ele almak. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Dünyada önemli korolar. Nüanslar ''İnnsbruck''. Uygulama değerlendirmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama değerlendirmesi Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar