DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Müzik Bilgileri GSS   301 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Oğuz ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OĞUZ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Müziğin genel özellikleri ele alınarak; bu sanatın yapısı, türleri, aşamaları, nota bilgileri, dönemlerin stil ve özelliklerinin öğretilmesi, öğrencide müzik genel kültürünün oluşturulması.
Dersin İçeriği
Genel tarihsel aşamalarda sanatın bir kolu olan müziğin, diğer sanat dalları ile etkileşimi ve gelişimi. Nota, aralık kavramları, dünyada ortak kullanılan belli başlı müzik terimleri, müzik formlarına genel bir bakış, opera, senfoni, koro, konçerto ve dizi kavramlarının analiz edilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğru ve dengeli bir müzik bilgisi.
2) Aktif müzik yapmak için kazanım.
3) Çalgı kullanabilmede avantaj.
4) Müziksel eleştiri gücü.
5) Müzik alanında yorum ve bilgi özgüveni.
6) Bilgilerini başkalarına aktarabilme.
7) Etkin ve aktif olarak müzik yapabilme yetisi.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, ders hakkında bilgi. Dersin yapısı, işleyişi. Anlatım
2 Porte, nota, sol, la, fa notaları. Notaların tanıtılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Mi, re, do sesleri. Aralık alıştırmaları. Notaların tanıtılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Si, do sesleri ''Dostluk''. Notaların tanıtılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Hız Terimleri ( allegro, moderato) ''Hanım Kız''. Notaların tanıtılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Gürlük Terimleri (cresch, chendo) ''Turnalar''. Gürlük terimlerinin işlevleri. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Aksak Ritimler (7/8, 9/8) ''Ağasar Dereleri''. Aksak Ritimlerin işlevleri. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Değerlendirme Performans Değerlendirmesi
9 Çokseslilik ''Rüzgar''. Çoksesliliğe giriş. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Ses, Çalgı Müziği; Orkestra, Koro. Ses ve çalgı müziğinin tanıtılması. Anlatım
Beyin Fırtınası
11 Barok, Klasik dönem ''Vivaldi, Mozart''. Barok ve Klasik dönem özelliklerinin tanıtılması. Anlatım
Beyin Fırtınası
12 Romantik, Çağdaş dönem ''Schubert, Saygun''. Romantik, Çağdaş dönem özelliklerinin tanıtılması. Anlatım
Beyin Fırtınası
13 Müzikal Dinamikler, Entonasyon ''Kış''. Müzikal Dinamikler ve Entonasyon hakkında bilgi. Anlatım
Beyin Fırtınası
14 Çağdaş Türk Müziği, Ahmet Adnan Saygun Eserleleri. Çağdaş Türk Müziği. Anlatım
Beyin Fırtınası
15 Türler: Opera ,Caz, Pop, Rock, Arabesk, Türk Sanat Müziği, Halk Müziği. Müzik türlerinin özelliklerinin tanıtılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar