DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası Sanat Müziği GSS   401 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Oğuz ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OĞUZ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uluslararası sanat müziğinin normları ve dönemlerinin yapısal özelliklerinin seçkin örneklerle tanıtılması. Farklı müzik örneklerinin ele alınması. Türk müzik sanatı ile batı müziğinin karşılaştırılarak, öğrencide entelektüel birikime katkı sağlanması.
Dersin İçeriği
Uluslararası sanat müziğinin dönemlerin (Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş) yapısal özellikleri ile uluslararası müziğin sanatın diğer kolları ile ilişkisinin ortaya konulması seçkin örneklerin izlenip ele alınması. Senfonik orkestrada çalgıların dağılımı ve senfoni müziğinin analizi, dünyada ünlü senfonik eserleri ile konçerto, opera, oratoryo ve balenin incelenmesi. Çağdaş Türk müziğinde öne çıkan yapıtlara genel bir bakış.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğru, dengeli müzik birikimi.
2) Dünyanın her yerinde müzik bilgisi özgüveni.
3) Bilgilerini başkasına aktarabilme.
4) Bir eseri yorumlayabilme.
5) Bir müzik eserini eleştirebilme.
6) Bilgileri öğretebilme.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, ders bilgileri. Dersin yapısı, işleyişi. Anlatım
2 Müzik tanımı ve genel tarihçesi. Müzik tarihine bakış. Anlatım
3 Çalgı ve söz müziği. Çalgı ve söz müziğinin farkları. Anlatım
4 Gotik ve Rönesans dönemi. Gotik ve Rönesans döneminin müzikteki gelişmeleri. Anlatım
5 Barok dönemi: Vivaldi, Bach. Barok dönemi müzik gelişmeleri. Anlatım
Beyin Fırtınası
6 Klasik dönem: Mozart, Beethoven. Klasik dönem müzik gelişmeleri. Anlatım
Beyin Fırtınası
7 Romantik dönem: Chopin, Schubert. Romantik dönem müzik gelişmeleri. Anlatım
8 Ara Sınav Değerlendirme Yazılı Sınav
9 Çağdaş dönem: Schönbrg, Saygun. Çağdaş dönem müzik gelişmeleri. Anlatım
Beyin Fırtınası
10 Türk Müziğinin Yapısı, Çağdaş Müziğimiz. Türk müziğinin yapı ve özellikleri. Anlatım
Beyin Fırtınası
11 Müzikal dinamikler. P, PP, Mf, F, FF , kavramları. Anlatım
Beyin Fırtınası
12 Koro, Opera. Koro ve Operanın işlevleri. Anlatım
Beyin Fırtınası
13 Senfoni ve Konçerto. Senfoni ve Konçerto nedir, işlevleri. Anlatım
Beyin Fırtınası
14 Dünyada Genel Müzik Türleri. Müzik Türlerine Genel Bakış. Anlatım
Beyin Fırtınası
15 Elektronik müzik. Elektronik müzik hakkında bilgi. Anlatım
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar