DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yazi 3 GRS   211 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Can KIZGINDEMİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA CAN KIZGINDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere, görsel iletişimin ana öğelerinden biri olan yazının, harf üsluplarının, harfin karakteristik özelliklerinin, yazı stillerinin öğrenciye tanıtlması amaçlanır.
Dersin İçeriği
Tipografinin temelleri ve ilkeleri, araçları ve tekniklerinin uygulamalı projelerle tanıtılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tipografi ile harf üsluplarını tanır.
2) Tipografik tasarımlarını harfin karakteristik özelliklerine göre şekillendirir.
3) Tasarımın amacına uygun yazı stillerini seçer.
4) Tipografinin uygulandığı her alana yönelik uygulama yapabilir.
5) Teknolojik gelişmeleri izleyen özgün ve yaratıcı tipografik tasarımlar sunabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgi Örnek Uygulama Araştırma Anlatım
2 Lettering tekniğinin anlatılması ve örnek inceleme Araştırma Anlatım
Beyin Fırtınası
3 Lettering tekniği ile harf yapılarının çalışılması Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
4 Lettering tekniği ile harf yapılarının çalışılması Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
5 Lettering tekniği ile sözcüklerin çalışılması Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
6 Lettering tekniği ile sözcüklerin çalışılması Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
7 Lettering tekniği ile kelime oluşturma Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Değerlendirme Sunum Paftaları Hazırlama Alıştırma ve Uygulama
9 Seçilen projenin eskiz çalışmaları Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
10 Seçilen projenin eskiz çalışmaları Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
11 Seçilen projenin eskiz çalışmaları Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
12 Tasarım çalışmaları Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
13 Tasarım çalışmaları Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
14 Tasarım çalışmaları Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
15 Projelerin dijital ortama aktarılması Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Sınavı Sunum Paftaları Hazırlama Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar