DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Modern Grafik Tasarım Tarihi * GRS   323 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Can KIZGINDEMİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA CAN KIZGINDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Grafik tasarımın gelişmesinde tarihsel, kültürel, ekonomik ve teknolojik faktörlerin rolünü inceleyebilmek ve 1960 lardan günümüze kadar süregelen tasarım üsluplarını, belli grafik tasarımcıları, illustratörleri ve sanatçıları tanımak ve tanımlayabilmek.
Dersin İçeriği
1960'lardan günümüze kadar grafik tasarımın gelişim süreci

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve ders içeriği hakkında bilgi Kaynak Okuma
2 Uluslararası tipografik stil Kaynak Okuma
3 New York Okulu Kaynak Okuma
4 Amerikan grafik tasarımında tipografik eksprsyonizm ve yeni reklamcılık Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
5 İlk kurumsal kimlikler (Pintori ve Olivetti) Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
6 Kurumsal Kimliğin başyapıtları ve Chermayeff ve Geismar tasarım stüdyosu Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
7 Genel Konu Tekrarı Kaynak Okuma
8 Ara Sınav Soru Hazırlama
9 Ulaşımda ve Olimpiyatlarda görsel tasarım sistemleri Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
10 Kavramların görsel anlatımı Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
11 Postmodern Tasarım Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
12 Grafik Tasarımda Uluslararası Dönem Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
13 Grafik Tasarımda Uluslararası Dönem Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
14 Grafik tasarımda dijital devrim Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
15 Genel Konu Tekrarı Kaynak Okuma Slayt Hazırlama
16-17 Final Sınavı Soru Hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar