DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çoksesli Koro GRS   208 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Oğuz ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OĞUZ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencide bireysel toplu şarkı söyleme yetisinin geliştirilmesi. Çoksesli müziğin algılanması ve uygulanması. Türk ve dünya koro edebiyatından (kendi orijinal dilleriyle) seçkin eserlerin seslendirilmesi. Genel nota bilgisinin geliştirilip, müzikal dinamiklerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Genel koro tekniklerinin gösterilmesi. Dünya koro edebiyatından seçkin örneklerin ve Türk Koro yapıtlarının tanıtılması, karşılaştırılması. Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş dönemlerde dünya koro edebiyatına şekil veren yapıtlar hakkında öğrencilerde entelektüel kültür oluşturmak amaçlanmıştır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bireysel ve toplu şarkı okuma.
2) Genel müzik bilgisi.
3) Korolar hakkında genel bilgi.
4) Türk ve dünya koro edebiyatını tanıma.
5) Çalgı kullanabilmede avantaj.
6) Bilgileri öğretebilme, aktarabilme.
7) Korolara aktif olarak katılabilme.
8) Koro kurabilme.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Müzik sanatı, genel bilgiler, nota, porte, sol anahtarı, sol- la sesi. Nota eğitimi ve toplu ses alıştırmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Bireysel ses sınırı tespit çalışması (sop-tenor-bas-alto). Fa-mi notası, ses alıştırmaları, doku-biçim-tür. ''Al Mendili'' - ''Madımak'': S.EGÜZ. Anlatım, alıştırmalar ve toplu söyleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Yaşamda çokseslilik, entonasyon, re-do sesİ, ''Dostluk'': Z. AYDINTAN. Müzikal ayrıntılar ve toplu söyleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Müzikte çokseslilik. Türler; Türk müziği, klasik batı, pop, caz müziği. Anlatım ve analiz yapma Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
5 Dönemler, Rönesans dönemi yorum ve stilleri ''Kış'': M.PRATERİU. Anlatım ve toplu söyleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Barok Dönem Yorum ve Stilleri. ''Her Şey Ölümlüdür'': J.S.BACH. Anlatım ve toplu söyleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Klasik dönem yorumu; ''Neşeye Şarkı'': L.W. BEETHOVEN. Anlatım ve toplu söyleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatım ve toplu söyleme Performans Değerlendirmesi
9 Romantik dönem; ''Bir Rüya Bu'': Fr. SCHUBERT. Anlatım ve toplu söyleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Çağdaş Türk Müziği, ton-makam kavramı. Anlatım Anlatım
11 Çağdaş Türk Müziği, ''Suda Balık Oynuyor'' Düz: E. TUĞCULAR. Anlatım ve toplu söyleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Uluslararası sanat müziğinin tarihsel gelişimi. Anlatım Anlatım
13 Bilinen örneklerle senfoni, opera, konçerto, sonat, dinleti. Anlatım ve analiz yapma Anlatım
Beyin Fırtınası
14 Türk Müziği, ''Turnalar'' Düz: H. AKAY. Anlatım ve toplu söyleme Anlatım
Beyin Fırtınası
15 Bilinen örneklerle koro, oratoryo dinleti ve analizler. Bilgilerin genel tekrarı, eserlerin toplu seslendirilmesi. Anlatım ve analiz yapma, bilgilerin hatırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama değerlendirmesi Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar