DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Müzik Bilgileri GRS   334 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Oğuz ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OĞUZ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Müziğin genel özellikleri ele alınarak; bu sanatın yapısı, türleri, aşamaları, nota bilgileri, dönemlerin stil ve özelliklerinin öğretilmesi, öğrencide müzik genel kültürünün oluşturulması.
Dersin İçeriği
Çevremizdeki müzik türlerine genel bir bakışı sürdürerek (Türk halk müziği, Çağdaş Türk Müziği, Türk Pop Müziği, Arabesk, taverna, klasik, pop, caz, folk müzik v.s), opera, senfoni, koro, konçerto üzerine önemli örneklerin incelenmesi. Müzikal dinamiklerin hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğru ve dengeli bir müzik bilgisi.
2) Aktif müzik yapmak için kazanım.
3) Çalgı kullanabilmede avantaj.
4) Müziksel eleştiri gücü.
5) Müzik alanında yorum ve bilgi özgüveni.
6) Bilgilerini başkalarına aktarabilme.
7) Etkin ve aktif olarak müzik yapabilme yetisi.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Müzik sanatı, nota, değerler, porte, sus, la-sol-fa-mi sesi. Dersin yapısı, işleyişi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Hız terimleri (moderato, andante, allegro). Si-do-re sesi, do majör gamı. Notaların tanıtılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Müzik türleri, Geleneksel çalgılar (Türk) ve senfonik orkestra çalgıları. Notaların tanıtılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Koro müziği, Türk ve batı koro edebiyatından dinleti. Notaların tanıtılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Müzikte doku, biçim, tür, dikey ve yatay çokseslilik şarkı: ''Ay'': J.B.LULLY. Hız terimleri, toplu söyleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Orkestra çalgıları, çalgı müziği, yaylı, üflemeli, vurmalı.. Çalgıların tanıtılması Anlatım
7 Senfoni, Opera, Konçerto, Sonat, Oratoryo ilgili dinleti. Gürlük terimleri. Anlatım, dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Değerlendirme Performans Değerlendirmesi
9 Dönemler; stil ve özellikleri ile sanatın diğer kolları ile gösterdiği paralellikler. Çoksesliliğe giriş Anlatım
10 Çağdaş Türk müzik tarihi, çağdaş bestecilerimiz. Anlatım, dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
11 Dünyada ve toplumumuzda müziğin yeri. Anlatım, dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
12 Çevremizdeki müzik türleri; Geleneksel Türk halk ve sanat müziği. Anlatım, dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
13 Çağdaş Türk Sanat, Klasik Batı Müziği. Anlatım, dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
14 Pop, Rock, Caz, Arabesk Müziği. Anlatım, dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
15 Dönem konularının genel tekrarı. Anlatım, dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar