DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grafik Tasarım Alan Çalışmaları2 GRA   414 8 4 5 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Can KIZGINDEMİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AŞKIN ŞEN GÖK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye illüstrasyonun ne olduğu ve illüstrasyon alanları hakkında bilgi verilir. Amaç illüstrasyonun temellerinin kavratılması, manuel ve dijital yöntemlerin birleştirilerek biçim, doku, örüntü elde edilmesi ve bu elemanlarla illüstrasyonlar oluşturabilme becerisinin kazandırılmasıdır. Derste ayrıca kavramsal düşüncenin çizgi diline nasıl aktarılabileceği uygulama ve anlatımlarla öğrenciye aktarılır.
Dersin İçeriği
Teorik araştırma ve sunum çalışmaları. Malzemeyi tanıma ve çizim egzersizleri, araştırmalar. Sadece çizgi ve sınırlı renk elemanını kullanarak biçim ve illüstrasyonlar yaratma. Resimleme ve renk ilişkisi, Resimleme ve karakter tasarımı ilişkisi, Resimleme ve tipografi ilişkisinin öğrenilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grafik Tasarım sorunlarından anlar ve çözüm yollarını bilir.
2) Araştırma yöntemlerini bilir.
3) Grafik Tasarım alanında seçenekli proje önerileri geliştirebilir.
4) Estetik olanın seçimini yapabilir.
5) Profesyonel ve özgün grafik tasarım çalışmaları yapabilir.
6) Grafik Tasarım süreçlerini ve üretme-çoğaltma yöntemlerini bilir.
7) Grafik Tasarımın uygulama alanlarından en az birisi konusunda yeterli olur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mezuniyet projelerinin kapsamı ve önemini tartışma, eskiz geliştirme. Örnek Uygulama Araştırma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
2 Mezuniyet projesi için eskiz geliştirmeye devam edilir. Eskiz Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
3 Eskizlerden mezuniyet projesi olarak uygulanacaklar belirlenir ve tanıtım stratejileri geliştirilir. Eskiz Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
4 Strateji geliştirme çalışmalarına devam edilir. Eskiz Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
5 Belirlenen strateji doğrultusunda tasarım çalışmalarına devam edilir. Eskiz Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
6 Çalışmasının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
7 Çalışmasının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
8 Proje 1 Ara Değerlendirme Sunum hazırlıkları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
9 Alınan eleştiriler doğrultusunda projenin eksikleri yeniden gözden geçirilir. Eskiz Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
10 Tasarım Projesini strateji dahilinde yeni çalışmalarla güçlendirilir. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
11 Tasarım çalışmalarına devam edilir. Tasarım Çalışmaları Proje / Tasarım
12 Tasarım çalışmalarına devam edilir. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
13 Çalışmasının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
14 Çalışmasının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
15 Uygulama çalışmalarının sonuçlanması, sunuma hazırlık Tasarım Çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Final sınavı: Proje Teslimi Sunum hazırlıkları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar