DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası Sanat Müziği GRS   434 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Oğuz ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OĞUZ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uluslararası sanat müziğinin normları ve dönemlerinin yapısal özelliklerinin seçkin örneklerle tanıtılması. Farklı müzik örneklerinin ele alınması. Türk müzik sanatı ile batı müziğinin karşılaştırılarak, öğrencide entelektüel birikime katkı sağlanması.
Dersin İçeriği
Dünyada yaygın olan diğer müzik türlerini (caz, blues, tango, pop-caz, senfonik rock v.s.) izleme, inceleme ve tanıma. Ülkemiz müziğinin dünya normlarında işlenmesi, bestelenmesi sorunları üzerine araştırmaların ve bu konuda örnek yapıtların incelenmesi. Türk müzik sanatıyla batı müziği ile karşılaştırılarak, entelektüel birikime katkı sağlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğru, dengeli müzik birikimi.
2) Dünyanın her yerinde müzik bilgisi özgüveni.
3) Bilgilerini başkasına aktarabilme.
4) Bir eseri yorumlayabilme.
5) Bir müzik eserini eleştirebilme.
6) Bilgileri öğretebilme.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanat ve toplum, müzik sanatı, Uluslararası Sanat Müziği, sonat formu, ''5. Senfoni'': L.V. Beethoven izleme ve analizi. Dersin yapısı, işleyişi Anlatım
2 Çağdaş dönemi stil ve özellikleri, ''Carmina Burana, Catulu Carmina'' (Carl Orff) izleme ve analizi. Anlatım ve dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
3 Çağdaş Türk Sanat Müziği, Türk Beşleri ve eserleri, Süit formu, ''Köçekçe Süiti'': U.C.Erkin izleme ve analizi. Anlatım ve dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
4 Çevremizdeki müzik diğer türleri ( caz, pop, blues, rock) Caz örnekleri L. Amstrong Hız terimleri (moderato, andante, allegro). Örnek ''40. Senfoni'' (Mozart) izleme ve analizi. Anlatım ve dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
5 Senfonik müziğin analizi, Çağdaş Türk Sanat Müziği, dinleti ''Kanun Konçertosu'': Ferit Alnar, ''Enstantaneler'': C.R.Rey dinleti ve yorum. Anlatım ve dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
6 Çevremizdeki müzik türleri; Geleneksel Türk halk ve sanat müziği, Çağdaş Türk Sanat, Klasik Batı, Pop, Rock, Caz, Arabesk Müziği dinleti ve yorum. Anlatım ve dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
7 Caz Müziği. ''Chiccago Jazz'' çeşitli sanatçılardan, ''Emergency'': Tony Williams, ''The Sermon'': Jimmy Smith dinleti ve yorum. Anlatım ve dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Değerlendirme Yazılı Sınav
9 Uluslararası Folk Müziği; James Taylor, Kenny Rogers, Glen Cambell. Anlatım ve dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
10 Uluslararası Pop Müziği. Elvis Presley, Diana Ross, Dean Martin, Bee Gees, Abba Topluluğu, Barış Manço, Blues, Eric Clapton, B.B. King, Ray Charles. Anlatım ve dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
11 Folk Rock Müzik, Bob Dylan, Alabama, Carol King, John Denver. Anlatım ve dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
12 Geleneksel ve Çağdaş Türk Müziği. Anlatım ve dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
13 Klasik Batı, Pop, Rock, Caz, Arabesk Müziği dinleti ve yorum. Anlatım ve dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
14 Atonal Müzik. Anlatım ve dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
15 Ülkemizde Sanat Müziğinin geleceği üzerine genel değerlendirme. Anlatım ve dinleti Anlatım
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar