DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dijital Oyun Tasarımı 1 GRS   226 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aşkın ŞEN GÖK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AŞKIN ŞEN GÖK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders dijital oyun tasarımı ve bu oyunların analizine yönelik pratik ve kuramsal bilgi vermektedir.
Dersin İçeriği
Dijital Oyun Tasarımı 1

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler problem çözme deneyimi kazanır.
2) Öğrenciler temel programcılık kavramları ve güncel gelişmeler hakkında bilgi kazanır.
3) Öğrenciler oyun türlerini tanımlama ve analiz etme becerisine sahip olur.
4) Öğrenciler analog oyun tasarlama sürecinin işleyişini öğrenir.
5) Öğrenciler analog oyunlar tasarlama becerisini kazanır..
6) Öğrenciler oyun türlerini tanımlama ve analiz etme becerisine sahip olur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Oyun ve oyun oynamak örnek inceleme, uygulama araştırma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
2 Oyun oynamanın insan gelişimindeki etkileri örnek inceleme, uygulama araştırma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
3 Oyun Markaları ve Çeşitleri örnek inceleme, uygulama araştırma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
4 Oyun Markaları ve İncelemeleri örnek inceleme, uygulama araştırma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
5 Oyunların yapı taşları örnek inceleme, uygulama araştırma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
6 Oyuncu deneyimi örnek inceleme, uygulama araştırma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
7 Proje 1 değerlendirme örnek inceleme, uygulama araştırma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav örnek inceleme, uygulama araştırma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
9 Şans faktörü örnek inceleme, uygulama araştırma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
10 Oyun testleri örnek inceleme, uygulama araştırma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
11 Oyun testleri örnek inceleme, uygulama araştırma Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
12 Final Projesi Sunumları tasarım çalışmaları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
13 Final Projesi Sunumları tasarım çalışmalar Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
14 Final Projesi Sunumları tasarım çalışmalar Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
15 Final Sınavı Final Projesi Sunumları Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Projesi Sunumları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar