DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Sanat Eğitimi I SRT   101 1 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Filiz YILDIZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FİLİZ YILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel sanat öğelerinin kavranması ve bu bilgilerin uygulamalı olarak deneyimlenmesi temel sanat eğitimi dersinin amacını oluşturur. Ders ayrıca öğrencinin sanat ve tasarım alanlarına dair genel bir vizyon ve bakışaçısı geliştirmesini hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Temel Sanat Eğitimi 1; nokta, çizgi, ışık, form konularını temel almaktadır. Ders, bu konular kapsamında içeriksel ve biçimsel uygulamaları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Plastik sanatların temel ögeleri olan ışık, gölge, çizgi, nokta, leke, doku ve rengi tanıyabilecektir.
2) Doğadan bulduğu nesne üzerinde ışık gölgeyi kullanır. Canlı cansız model ile çizgi, nokta, leke elemanlarını yorumlar.
3) Canlı cansız model ile çizgi, nokta, leke elemanlarını yorumlar.
4) Doğal yapay dokuları araştırır.
5) Plastik sanatların temel ilkeleri olan denge, ritm, zıtlık ve perspektifi tanıyabilecektir.
6) Uygulamalı olarak denge ve ritm kavramını geliştirir.
7) Zıtlık kavramı ile kendi çalışmalarını yorumlar.
8) Renk bilgisini geliştirebilecektir.
9) Renk kontrastlarını örnekler ve doğal nesneler üzerinden inceleyerek yapacağı çalışmalarda etkili kullanım becerisini gösterecektir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, genel işleyişi hakkında bilgilendirme ve tanışma. Çizgi çalışmaları. Konuyla ilgili araştırma yapmak. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Işıgın Tanımı. Gorsel anlatım ögesi olarak Işık. Dogada Isık-Sanatda Işık. Kişisel yorum çalışmaları; Yüzey Değerlendirmesi/Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Nokta, Noktanın tanımı. Görsel anlatım ögesi olarak Nokta. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Çizgi,Çizginin tanımı,Görsel anlatımda çizginin etkileri. Kişisel yorum çalışmaları; Yüzey Değerlendirmesi/Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
5 Çizgi turleri ve ilişkileri. Dogada ve sanatta Çizgi. Kişisel yorum çalışmaları; Yüzey Değerlendirmesi/ Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
6 Renk, rengin tanımı. Görsel anlatım ögesi olarak renk. Renk Renk kontrastları. Renk psikolojisi. Kişisel yorum çalışmaları; Yüzey Değerlendirmesi / Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
7 Görsel anlatım ögesi olarak renk. Renk Renk kontrastları. Renk psikolojisi. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
8 ARA SINAV Examination of the sample images. Preparation of drawing tools and supplies. Proje / Tasarım
9 Işık(Açık-Koyu) Konusu ve konu anlatımı Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
10 Açık-Koyu Renk Kontrastı. Kişisel yorum çalışmaları; Yüzey Değerlendirmesi / Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
11 Sıcak- soğuk renk kontrastı. Kişisel yorum çalışmaları; Yüzey Değerlendirmesi/Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
12 Sıcak- soğuk renk kontrastı. Uygulama çalışmaları. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Tamamlayıcı (Komplementer) renk kontrast. Uygulama çalışmaları. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Perspektif. Çizgi perspektifi. Renk Perspektifi. Işık-Gölge. Kişisel yorum çalışmaları; Yüzey Değerlendirmesi / Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Sanatta leke. Kişisel yorum çalışmaları; Yüzey Değerlendirmesi/Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 FİNAL SINAVI HAFTASI /Proje ve uygulamaların değerlendirilmesi Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması. Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar