DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Sanat Eğitimi I SRT   101 1 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Filiz YILDIZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FİLİZ YILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel sanat öğelerinin kavranması ve bu bilgilerin uygulamalı olarak deneyimlenmesi temel sanat eğitimi dersinin amacını oluşturur. Ders ayrıca öğrencinin sanat ve tasarım alanlarına dair genel bir vizyon ve bakışaçısı geliştirmesini hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Temel Sanat Eğitimi 1; nokta, çizgi, ışık, form konularını temel almaktadır. Ders, bu konular kapsamında içeriksel ve biçimsel uygulamaları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Plastik sanatların temel ögeleri olan ışık, gölge, çizgi, nokta, leke, doku ve rengi tanıyabilecektir.
2) Doğadan bulduğu nesne üzerinde ışık gölgeyi kullanır. Canlı cansız model ile çizgi, nokta, leke elemanlarını yorumlar.
3) Canlı cansız model ile çizgi, nokta, leke elemanlarını yorumlar.
4) Doğal yapay dokuları araştırır.
5) Plastik sanatların temel ilkeleri olan denge, ritm, zıtlık ve perspektifi tanıyabilecektir.
6) Uygulamalı olarak denge ve ritm kavramını geliştirir.
7) Zıtlık kavramı ile kendi çalışmalarını yorumlar.
8) Renk bilgisini geliştirebilecektir.
9) Renk kontrastlarını örnekler ve doğal nesneler üzerinden inceleyerek yapacağı çalışmalarda etkili kullanım becerisini gösterecektir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)