DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Sanat Eğitimi 3 * SRT   245 3 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Filiz YILDIZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FİLİZ YILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel sanat öğelerinin kavraması ve bu bilgilerin uygulamalı olarak deneyimlenmesi temel sanat eğitimi dersinin amacını oluşturur. Ders ayrıca öğrencinin sanat ve tasarım alanlarına dair genel bir vizyon ve bakış açısı geliştirmesini hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Temel Sanat Eğitimi 3; strüktür, tekstür, nokta, çizgi, ışık, form konularını temel almaktadır. Ders, bu konular kapsamında içeriksel ve biçimsel uygulamaları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel sanat eğitiminde geçen temel terimler. Görsel Sanat Elemanları: çizgi, renk, biçim, form, doku, değer/valör, aralık/espas. Görsel Sanat İlkeleri Konuyla ilgili araştırma yapmak.
2 Doku/Dışyapı/ Tekstür; Dokunun tanımı, Gorsel anlatımda dokunun etkileri . Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
3 Doğal dokular, güncel dokular ,yapay dokular ,optik dokular. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
4 Tekstür. Kişisel yorum çalışmaları; Yüzey Değerlendirmesi / Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
5 Tekstür. Dogal dokular. Kişisel yorum çalışmaları; Yüzey Değerlendirmesi / Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
6 Tekstür. Yapay dokular. Kişisel yorum çalışmaları; Yüzey Değerlendirmesi / Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
7 Tekstür. Optik doku. Kişisel yorum çalışmaları; Yüzey Değerlendirmesi / Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
8 ARA SINAV Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
9 Biçim, Biçimlendirme. Sitilize etme. Soyutlama. Kişisel yorum çalışmaları; Yüzey Değerlendirmesi / Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
10 Natürmort. Füzen ile natürmort çizimi. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
11 Üç Boyutlu Sanatta Kompozisyon Kavramları; Geometrik kurgu. Koram. Tekrar, dönüşümlü tekrar. Simetri-Asimetri. Boşluk-Doluluk. Büyük-Küçük. Uzaklık- Yakınlık. Armoni ve Zıtlık. Denge. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
12 Birim form tasarlamak. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
13 Elde edilen formdan strüktür çalışması yapmak. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
14 Elde edilen birim formdan büyüklük-küçüklük ilişkisi kurarak mekan düzenlemesi yapmak.(aykırı bir eleman ekleyerek renk zıtlığı, biçim zıtlıgı, miktar ,oran,vurgu noktası yapılarak .) Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
15 Konuların tekrarı ve degerlendirilmesi. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
16-17 FİNAL SINAVI Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar