DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel sanat eğitiminde geçen temel terimler. Görsel Sanat Elemanları: çizgi, renk, biçim, form, doku, değer/valör, aralık/espas. Görsel Sanat İlkeleri Konuyla ilgili araştırma yapmak.
2 Doku/Dışyapı/ Tekstür; Dokunun tanımı, Gorsel anlatımda dokunun etkileri . Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
3 Doğal dokular, güncel dokular ,yapay dokular ,optik dokular. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
4 Tekstür. Kişisel yorum çalışmaları; Yüzey Değerlendirmesi / Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
5 Tekstür. Dogal dokular. Kişisel yorum çalışmaları; Yüzey Değerlendirmesi / Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
6 Tekstür. Yapay dokular. Kişisel yorum çalışmaları; Yüzey Değerlendirmesi / Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
7 Tekstür. Optik doku. Kişisel yorum çalışmaları; Yüzey Değerlendirmesi / Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
8 ARA SINAV Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
9 Biçim, Biçimlendirme. Sitilize etme. Soyutlama. Kişisel yorum çalışmaları; Yüzey Değerlendirmesi / Proje Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
10 Natürmort. Füzen ile natürmort çizimi. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
11 Üç Boyutlu Sanatta Kompozisyon Kavramları; Geometrik kurgu. Koram. Tekrar, dönüşümlü tekrar. Simetri-Asimetri. Boşluk-Doluluk. Büyük-Küçük. Uzaklık- Yakınlık. Armoni ve Zıtlık. Denge. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
12 Birim form tasarlamak. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
13 Elde edilen formdan strüktür çalışması yapmak. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
14 Elde edilen birim formdan büyüklük-küçüklük ilişkisi kurarak mekan düzenlemesi yapmak.(aykırı bir eleman ekleyerek renk zıtlığı, biçim zıtlıgı, miktar ,oran,vurgu noktası yapılarak .) Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
15 Konuların tekrarı ve degerlendirilmesi. Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.
16-17 FİNAL SINAVI Örnek görsellerin incelenmesi. Çizim araç ve gereçlerinin hazırlanması.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar