DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari Seramikleri SRT   308 6 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa YILDIZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA YILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimaride kullanılan işlevsel ve görsel seramiklerin tasarlanması sürecinde gereken temel bilgilerin kazandırılması üretimine dönük tasarım mantığının oluşturulmasıdır.
Dersin İçeriği
Mimaride kullanılan iç mekan ve dış mekan seramiklerinde bulunması gereken fiziksel özellikler. mimari yapının karakteristik özellikleri ile endüstriyel üretim yöntemleriyle üretilen seramikler arasındaki ilişki. Mimaride kullanılan işlevsel ve görsel seramikleri sınıflandırılması, tasarımında izlenen süreçler ve uygulama yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mimaride kullanılan iç mekan ve dış mekan seramiklerde bulunması gereken fiziksel özellikleri bilir.
2) Mimaride kullanılan işlevsel ve görsel seramikleri sınıflandırır, tasarımında izlenen süreçleri bilir ve uygular.
3) Mimari yapının karakteristik özellikleriyle örtüşebilen ve endüstriyel üretim yöntemleriyle üretilebilen seramik rölyefler tasarlayabilir ve uygulama yapabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mimari seramikğün tanımı. İç mekan ve dış mekan seramikleri. Mimaride kullanılan seramiklerin görsel ve yapısal özellikleri. Konu ile ilgili materyal Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
2 Anadolu mimari seramiklerine genel bir bakış. Konu ile ilgili materyal Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
3 Mimari seramiklerde mekan ve seramik ilişkisi bağlamında proje belirlenme çalışmaları. Projenin gerçekleştirilmesi sürecinde doğacak güçlüklerin belirlenmesi, Çalışma yöntemlerinin tartışılması ve malzeme tespiti. Proje taslak çalışmaları. Konu ile ilgili materyal Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
4 Taslakların kritikleri, eleştiriler ve değerlendirmeler. Mekan ve seramik ilişkisini taslaklar üzerinde yorumlama. Yeni araştırma ve uygulama çalışmaları. Gözlemler, eleştiriler. Yönlendirmeler. Konu ile ilgili materyal Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
5 Uygulamaya değer taslakların seçimi. Araştırma ve uygulama çalışmaları. Çalışmaların değerlendirilmesi Konu ile ilgili materyal Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
6 Taslakların ölçülendirilmesi. Planlarının çizilmesi. Parça eklemeli çalışmalarda, parça detaylarının çizimleri. Çizim araç ve gereçleri. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
7 Projede kullanılacak olan modelleme plakalarının dökümü ve hazırlanması Konu ile ilgili materyal Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
8 Vize Sınavı Vize. Teknik çizim için araç ve gereçler. Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Projede Modelleme Yöntemleri ve Uygulama Çizim araç ve gereçleri. Katı şekillendirme araç ve gereçleri. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
10 The Project Modeling Methods and Application Çizim araç ve gereçleri. Katı şekillendirme araç ve gereçleri. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
11 The Project Modeling Methods and Application Çizim araç ve gereçleri. Katı şekillendirme araç ve gereçleri. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
12 The Project Modeling Methods and Application Çizim araç ve gereçleri. Katı şekillendirme araç ve gereçleri. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
13 The Project Modeling Methods and Application Konu ile ilgili materyal Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
14 Sırlama ve fırınlama çalışmaları. Konu ile ilgili materyal Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
15 Projede Kalıplama Yöntemleri ve Uygulama. Dönem içi çalışmaların teorik yorumu ve değerlendirmeler. Fotoğraflama ve sunum için hazırlık çalışmaları Konu ile ilgili materyal Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Final Değerlendirmesi Konu ile ilgili materyal Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar