DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari Seramikleri SRT   308 6 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa YILDIZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA YILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimaride kullanılan işlevsel ve görsel seramiklerin tasarlanması sürecinde gereken temel bilgilerin kazandırılması üretimine dönük tasarım mantığının oluşturulmasıdır.
Dersin İçeriği
Mimaride kullanılan iç mekan ve dış mekan seramiklerinde bulunması gereken fiziksel özellikler. mimari yapının karakteristik özellikleri ile endüstriyel üretim yöntemleriyle üretilen seramikler arasındaki ilişki. Mimaride kullanılan işlevsel ve görsel seramikleri sınıflandırılması, tasarımında izlenen süreçler ve uygulama yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mimaride kullanılan iç mekan ve dış mekan seramiklerde bulunması gereken fiziksel özellikleri bilir.
2) Mimaride kullanılan işlevsel ve görsel seramikleri sınıflandırır, tasarımında izlenen süreçleri bilir ve uygular.
3) Mimari yapının karakteristik özellikleriyle örtüşebilen ve endüstriyel üretim yöntemleriyle üretilebilen seramik rölyefler tasarlayabilir ve uygulama yapabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)