DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Seramiği 1 SRS   431 7 4 7 15

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe CANBOLAT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE CANBOLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Teknik, biçim ve içerik bakımından tüm detaylarıyla çözümlenmiş sanat projeleri üretebilen özgün, yaratıcı, pratik ve alternatif fikirler geliştirebilen çağdaş bireyler yetiştirmek.
Dersin İçeriği
Proje konusu olarak belirlenen tema çerçvesinde yapılan sanatsal çalışmanın, teknik, biçim ve içerik açısından başarılı biçimde yürütülmesi, tamamlanması ve sergilenmeye hazır hale getirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir sanat projesini biçim, içerik ve teknik açıdan değerlendirir.
2) Projesiyle ilgili olarak yaptığı araştırma ve uygulamanın sonucu olarak konusunda yetkinleşir
3) Bilgiye ulaşır, ulaştığı bilgileri amacına yönelik olarak seçer ve kurgular
4) Yazılı ve görsel iletişim kurma becerisi ve özgüveni kazanır
5) Yerli ve yabancı kaynaklardan yaptığı araştırmalar sonucunda sanat ve tasarım ile ilgili gelişmeleri takip eder
6) Bir projenin teorik ve uygulamalı aşamalarını birlikte yürütebilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)