DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seramik Arkeometrisi * SRS   212 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nergis KILINÇ MİRDALI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNERGİS KILINÇ MİRDALI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Arkeolojik seramiklerin karakterizasyon yöntemleri hakkında bilgi edineceklerdir. Özellikle seramik buluntuların incelenmesi ile farklı kültürlerin tarih, kültür ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olabilecektir. Anadoluda yapılmış kap tiplerini tanıyıp, günümüz tasarımıyla ilişkilendirebilir
Dersin İçeriği
Ders içerikleri ve işleyişi hakkında bilgi. Arkeometriye giriş. Arkeometri nedir, Arkeometrik seramik malzemelerin rolü ve önemi Arkeoloji, sanat tarihi ve doğa bilimleri ile arasındaki ilişki. Arkeolojik seramik hammaddeler. Seramik buluntuların Tarih, kültür ve teknolojisi . Arkeolojik seramiklerin mikroyapısal özellikleri, kimyasal bileşimi ve üretim teknolojisi. Seramik tipolojisi ve üretim teknolojisi.Arkeolojik sorunlara bilimsel yaklaşım ilkelerinin temel teknikleri tartışılacaktır. Ana konular : tarihlendirme; analiz ve malzeme karakterizasyonu

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders İşleyişi ve İçeriği hakkında bilgilendirme. Arkeometri nedir Arkeometrinin kapsamı, seramik malzemenin arkeometrideki yeri ve önemi. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
2 Arkeometriye yardımcı bilim dalları ve arkeometride kullanılan başlıca karakterizasyon yöntemleri (SEM, XRF, XRD, DTA, Raman Spektrofotometresi v.b.) Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
3 Kaynak araştırması ve üretim teknik ve teknolojilerinin belirlenmesi. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
4 Arkeolojik seramiklerin üretim teknolojileri, sırlı, astarlı, dekorlu, perdahlı seramikler. Hamur bileşimi, pişirme teknolojileri. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
5 Seramik örneklerin seçilmesi. Örneklerin gruplandırılması ve tanımlanması Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
6 Seramik teknolojisi tarihi ve gelişimi, arkeolojik seramikler, İslam seramikleri ve sırları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
7 Çatalhöyük ve Karatepe Seramikleri, tarihi, kültürü ve teknolojisi, mikroyapı özellikleri, kimyasal bileşimleri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
8 Ara Sınav (1 Saat-Defter, Kitap, Ders notları kapalı) Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
9 İznik çini ve seramikleri, tarihi, kültürü ve teknolojisi, mikroyapı özellikleri, kimyasal bileşimleri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
10 Çini üretim teknolojisi, Çini fırınları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
11 Laboratuvar çalışması. Optik mikroskop tanıtma. Mikroskopta seramik buluntu inceleme. İnce kesit hazırlama yöntemleri. Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
12 Seramik buluntuların üretildikleri dönemler. Seramik buluntuların üretim tarzına göre adlandırılması. Tipoloji: Kap ve gövde biçimleri Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
13 Osmanlı, Selçuklu, Bizans ve Roma Dönemlerine Ait Kap Tipleri, Sır-Astar-Bünye özellikleri, Müzelerdeki Örnekleri ve Günümüz Tasarımına Katkıları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
14 İon, Karya uygarlıkları, Helenistik Dönem ve Pers Egemenliğine Ait Kap Tipleri. Sır-Astar-Bünye özellikleri, Örnekleri ve Günümüz Tasarımına Katkıları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
15 Urartu, Lidya, Frig ve Hitit Uygarlıklarına Ait Kap Tipleri, Sır-Astar-Bünye özellikleri, Müzelerdeki Örnekleri ve Günümüz Tasarımına Katkıları Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar
16-17 Final Sınavı (1 Saat-Defter, Kitap, Ders notları kapalı) Konuyla ilgili ders kitapları ve yardımcı kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar