DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Sanat Tarihi SRS   307 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Modern teknoloji çağının plastaik sanatlardaki değişim ve yansımalarını toplumsal, ekonomik ve bilimsel değişmeler paralelinde kavratarak 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı sanatsal ortamını belirlemek.
Dersin İçeriği
Modern teknoloji çağının mimari, resim ve heykel sanatlarına olan etkisi, Fovizm, Kübizm, Ekspresyonizm, Fütürüzm, Dada Hareketi, Sürrealizm, Soyut Sanat Akımları, 1945 sonrası Sanat; Soyut Dışavurumculuk, Pop Art, Kavramsal Sanat ve Sanatta Alternatif Arayışlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birey, sanatın tarihsel süreci hakkında bilgi edinir
2) Geleneksel toplum biçiminin çözülmesiyle başlayan Modern yaşam biçimininin sanata yansımaları; bu çerçeveden sanat kavramının, sanat yapıtının ve sanatçı kimliğin yeniden tanımlanması konularında bilgi edinir
3) 20. yüzyılın ortalarından itibaren sanatın merkezinin New York'a taşınmasının sosyo kültürel ve politik yorumu konularında fikir edinir
4) Çağdaş sanat ortamında yer alan; sanat- anti sanat, estetik- anti estetik, post sanat v.s gibi kavramların anlamlandırılması ve tartışılmasına yönelik çeşitli fikirler edinir.
5) Sanat kültürü, estetik farkındalık, sanatsal eleştiri, sanat etiği ve bilimi konularında bilgi sahibi olur
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, yöntem ve kaynakların tanıtımı Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 19. Yüzyıl sonu ve 20. Yüzyılda heykel sanatı Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 19. Yüzyıl sonu ve 20. Yüzyılda mimari sanatı Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 20. yüzyıl başında resim sanatı ve modern sanat akımları Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Fovizm Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Kübizm (Ön Kübizm, Analitik Kübizm ve Sentetik Kübizm) Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Expressionism Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Soru Hazırlama Yazılı Sınav
9 Fütürizm Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Dada Hareketi Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Sürrealizm Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Soyut Sanat Akımları (Soyut Dışavurumculuk, Lirik Soyut Sanat, De Still, Suprematizm) Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 1945 sonrası sanat ortamı Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Pop Art Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Kavramsal Sanat Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Final Sınavı Soru Hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar